Gebruikersvoorwaarden Samen Fitter versie 23-3-2023

1. Inleiding

Deze gebruikersvoorwaarden gelden voor alle deelnemers aan Samen Fitter. In de gebruikersvoorwaarden beschrijven we waar Samen Fitter voor staat. Wat Samen Fitter is en uit welke onderdelen het bestaat. En we maken duidelijk aan welke regels iedereen die deelneemt aan Samen Fitter zich moet houden. De gebruikersvoorwaarden bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Een beschrijving van Samen Fitter
  • 1 wat is Samen Fitter
  • 2 wat is het community platform www.samenfitter.nu
  • 3 wat is de Samen Fitter app
  • 4 wat is de het Samen Fitter voordeel aanbod
  • 5 wat zijn fitters
  • 6 wat is de Samen Fitter vitaliteitstest
 • Gebruikersvoorwaarden
  • 1 Algemene voorwaarden voor het gebruik van Samen Fitter
  • 2 Gegevensgebruik en eigendomsrecht
  • 3 Aansprakelijkheid
  • 4 Win acties
  • 5 Spelregels voor het community platform www.Samenfitter.nu
  • 6 Gebruiksvoorwaarden voor de Samen Fitter app
  • 7 Beloond worden met, en inzetten van fitters
  • 8 Gebruiksvoorwaarden voor de Samen Fitter webshop
 • Privacy statement en cookies

2. Wat is Samen Fitter

2.1 Wat is Samen Fitter

 • Samen Fitter is een vitaliteitsprogramma dat als doel heeft om deelnemers te helpen om (samen)gezond te bewegen, eten, werken en leven.
 • Samen Fitter is een initiatief van De Friesland.
 • Samen Fitter bestaat uit een vitaliteitstest (www.defriesland.nl/vitaliteitstest), community platform (www.samenfitter.nu), een Samen Fitter app en een Samen Fitter voordeel aanbod (webshop.samenfitter.nu).

2.2 Wat is het community platform Samenfitter.nu

 • Op het community platform kunnen deelnemers inspiratie opdoen op de thema’s die ze willen volgen, zelf reageren en bijdragen, vragen stellen aan experts en meedoen aan activiteiten.
 • Content op het platform kan verwijzen naar het aanbod in de webshop. Het doel van de content en het bijbehorende webshop-aanbod is om deelnemers te stimuleren en te motiveren om vitaler te gaan leven.
 • Het community platform wordt gemodereerd door medewerkers van De Friesland die daarvoor zijn aangewezen door De Friesland Zorgverzekeraar NV, hierna “De Friesland”, statutair gevestigd te Leeuwarden en kantoorhoudende aan de Sophialaan 50 te Leeuwarden, KvK 50884565.
 • Door het accepteren van de gebruikersvoorwaarden van Samen Fitter geven deelnemers akkoord op de regels die gelden op het community platform.
 • De gebruiksvoorwaarden van het community platform vind je in paragraaf 3.5

2.3 Wat is de Samen Fitter app

 • De Samen Fitter app helpt je met het aanleren van gezonde gewoontes
 • De app geeft je inzicht in de stappen die je zet
 • In de app kies je zelf met welk thema je aan de slag wil
 • In de app ga je zelf of samen met leuke uitdagingen aan de slag
 • Een uitdaging bestaat uit verschillende acties. Acties zijn kleine opdrachten of oefeningen om die je helpen gezonder te leven. Elke dag staat een nieuwe actie voor je klaar.
 • In de app worden blogs gedeeld die zijn gepubliceerd op samenfitter.nu en die je extra informatie geven bij de acties en uitdagingen.
 • De gebruiksvoorwaarden van de app vind je in paragraaf 3.6

2.4 Wat is het Samen Fitter voordeel aanbod

 • Het Samen Fitter voordeel aanbod biedt producten en diensten met korting die een bijdrage kunnen leveren aan vitaliteit in de breedste zin van het woord.
 • Het Samen Fitter voordeel aanbod wordt aangeboden in de Samen Fitter webshop.
 • Deelnemers aan Samen Fitter kunnen gebruik maken van producten en diensten met korting die worden aangeboden in de webshop die speciaal voor dit aanbod is ingericht door Touch Promotions B.V, hierna “Touch”. Zij verzorgen de bestelling en de levering van de producten en diensten aan gebruikers van het aanbod.
 • Als je een product of dienst via de Samen Fitter webshop koopt, ga je een overeenkomst aan met Touch of met het bedrijf die het aanbod in de Samen Fitter webshop doet.
 • De gebruiksvoorwaarden van het voordeel aanbod vind je in paragraaf 3.7

2.5 Wat zijn fitters

 • Fitters zijn fiches waarmee we je belonen als je meedoet aan Samen Fitter.
 • Fitters zet je in om gebruik te kunnen maken van het aanbod​ in de Samen Fitter webshop
 • De manier waarop je fitters kunt krijgen vind je op https://samenfitter.nu/p/webshop

2.6 Wat is de Samen Fitter vitaliteitstest

De Samen Fitter vitaliteitstest geeft je inzicht in hoe vitaal je bent op de thema’s fit in je vel, blij in je brein, wijs met je spijs, prettig op je plek en goed voor elkaar. En de test helpt je te bepalen of je ergens mee aan de slag wil en waar je mee aan de slag wilt.

3. Gebruiksvoorwaarden voor Samen Fitter

3.1 Algemene gebruiksvoorwaarden

 • Het Samen Fitter vitaliteitsprogramma bestaat uit de Samen Fitter vitaliteitstest, het Samen fitter community platform, de Samen Fitter app en de Samen Fitter webshop
 • Het Samen Fitter vitaliteitsprogramma wordt je aangeboden door De Friesland Zorgverzekeraar NV, hierna “De Friesland”, statutair gevestigd te Leeuwarden en kantoorhoudende aan de Sophialaan 50 te Leeuwarden, KvK 50884565. Indien deelnemers gebruik maken van producten en diensten met korting die worden aangeboden in de Samen Fitter webshop, verzorgt Touch  de bestelling en de levering van de producten en diensten aan gebruikers van het aanbod.
 • De Friesland is onderdeel van Achmea
 • De Friesland kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aanpassen
 • Indien in het Samen Fitter vitaliteitsprogramma gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing. De Friesland is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de diensten van derden en het privacy- en cookiebeleid van derden is bij de uitvoering van de dienst van toepassing. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze gebruiksvoorwaarden.
 • Door het accepteren van deze gebruiksvoorwaarden aanvaard je de algemene gebruiksvoorwaarden én de gebruiksvoorwaarden van de Samen Fitter community, de Samen Fitter app en het Samen Fitter voordeel aanbod in de webshop.
 • Om de Samen Fitter app te gebruiken, gebruik te maken van het Samen Fitter voordeel aanbod en/of groepen te volgen, te reageren en vragen te stellen op het community platform Samenfitter.nu maak je een account aan op Samen Fitter.
 • Het Samen Fitter account geeft toegang tot zowel het Samen Fitter community platform, de Samen Fitter app en de Samen Fitter webshop.
 • Samen Fitter is er voor iedereen die zelf of samen met zijn of haar vitaliteit aan de slag wil ongeacht wie hij is, waar hij woont en hoe en waar hij verzekerd is.
 • Indien de gebruiker jonger is dan 16 jaar, dient hij voor het gebruik van Samen Fitter de toestemming van zijn ouder of zijn wettelijke vertegenwoordiger te hebben. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger.
 • Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • De gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de dwingend rechtelijke bepalingen voor consumenten.
 • Eventuele geschillen over deze gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.
 • De gebruiker zal de naam en reputatie van De Friesland en Samen Fitter te allen tijde in acht nemen en ervoor zorgdragen dat het gebruik van Samen Fitter op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van De Friesland.
 • De Friesland kan (eenzijdig) besluiten de activiteiten van het samenfitter.nu platform te beëindigen en het platform te deactiveren.

3.2 Gegevensgebruik en eigendomsrecht

Op onze website vind je altijd de laatste versie van ons privacy statement waarin we uitleggen wat we met je persoonsgegevens doen.

Waarvoor gebruiken wij je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens onder meer om:

 • een overeenkomst met je aan te gaan en uit te voeren
 • je toegang te geven tot het community platform en je profiel te verrijken, informatie te delen, vragen te stellen en te reageren. En om je in te schrijven voor activiteiten en de e-mail nieuwsbrief te ontvangen.
 • je gebruik te laten maken van het Samen Fitter voordeel aanbod. Daarnaast gebruiken we je gegevens als je Touch een vraag of verzoek doet toekomen over het Samen Fitter voordeel aanbod
 • je gebruik te laten maken van de Samen Fitter app en acties en uitdagingen in de app te doen
 • je behoeften en voorkeuren in kaart te brengen en onze producten en diensten beter op jouw behoeften aan te laten sluiten
 • vast te stellen of je verzekerd bent bij De Friesland, en om jou functies te bieden die alleen voor verzekerden dan wel niet-verzekerden van De Friesland bedoeld zijn
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met je hebben om jou vanuit Samen Fitter gerichte informatie te kunnen bieden over inspiratie, uitdagingen, activiteiten en aanbod in de Samen Fitter webshop.
 • jouw handelingen Samen Fitter te meten om je hiermee persoonlijke extra’s te kunnen aanbieden.
 • Alleen jouw contactgegevens in Samen Fitter te delen met De Friesland om jou vanuit De Friesland commerciële aanbiedingen te kunnen doen
 • De Friesland gebruikt gegevens nooit voor de beoordeling van je verzekeringsaanvraag, of de bepaling van de hoogte van je verzekeringspremie, het geven of onderhouden van toegang tot zorg of de beoordeling van een declaratie.

Welke activiteiten leggen wij vast?

De volgende activiteiten worden vastgelegd in Samen Fitter:

 • Je aanmelden voor Samen Fitter
 • Je afmelden voor Samen Fitter
 • Bestellingen uit de webshop
 • Private messages, push berichten en e-mails die wij versturen en ontvangen
 • Je opgeven voor een groep
 • Berichten en blogs posten
 • Je opgeven voor activiteiten in de agenda
 • Reageren in de community
 • Je afmelden voor een groep

Van wie krijgen wij je gegevens en met wie delen wij die?

Soms geven wij je gegevens door. En soms controleren we je gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen jouw gegevens niet.
Jij bepaalt zelf welke gegevens je deelt op het community platform. De regels over het delen van gegevens uit de verschillende soorten groepen op samenfitter.nu staat beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.
Gegevens kunnen we uitwisselen met:

 • Onze leveranciers en zakelijke partners, bijvoorbeeld als dit nodig is om van het Samen Fitter voordeel aanbod gebruik te kunnen maken
 • Touch ten behoeve van het inloggen in de Samen Fitter webshop
 • Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Touch. Dan sluit Touch een overeenkomst met dit bedrijf om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens als dat zij zelf hanteren.
 • Medewerkers binnen de organisatie van Achmea B.V. die belast zijn met de verwerking van gegevens.
 • Toezichthouders en andere derden op grond van wettelijke verplichtingen of aan degene die de verantwoordelijke taken heeft uitbesteed zoals verwerkers en incassobureaus.
 • Instanties voor wetenschappelijk, statistisch en marktonderzoek.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

 • Gegevens worden bewaard zolang de gebruiker lid blijft van Samen Fitter en in de afgelopen 5 jaar tenminste één keer is ingelogd. Wanneer gebruiker het account opzegt, wordt alle data behorende bij die gebruiker vernietigd, m.u.v. reacties op blogs of posts. Deze gegevens worden geanonimiseerd.​
 • Wanneer gebruiker vijf jaar niet heeft ingelogd, wordt een mail gegenereerd met het verzoek of gegevens vernietigd mogen worden, of behouden. Wanneer gebruiker inlogt om gegevens te behouden, gaat opnieuw de periode van vijf jaar gelden.​

Welke gegevens leggen wij vast

 • Voor het aanmelden registreer je eenmalig een voor- en achternaam, een geldig e-mail adres (contactgegevens), gebruikersnaam, een wachtwoord om gebruik te kunnen maken van de app, de webshop en het community platform. Ook kun je ervoor kiezen om vast te leggen of je verzekerd bent bij De Friesland of niet.
 • Om in te loggen bij de community, de app en de webshop gebruik je het e-mail adres en wachtwoord waarmee je je hebt aangemeld.
 • In de webshop worden je bestel adres en je telefoonnummer opgeslagen om bestellingen te kunnen versturen en worden de bestelgegevens vastgelegd om de klantenservice te kunnen uitvoeren
 • Op het community platform kunnen biografie en hobby’s worden vastgelegd om deelnemers de gelegenheid te geven om iets over zichzelf te vertellen. De provincie kan worden vastgelegd om met deelnemers in de regio in contact te kunnen komen. De taal kan worden vastgelegd om communicatie in de juiste taal mogelijk te maken. Badges worden hier vastgelegd om de bijdrage van de deelnemer aan de community te belonen. Een foto kan worden vastgelegd om het profiel in de community persoonlijker te maken.
 • De vitaliteitstest doe je anoniem, daar hoef je geen account voor aan te maken of in te loggen. We gebruiken geanonimiseerde gegevens van ingevulde checks alleen om de gemiddelde score van alle deelnemers te laten zien. Zo kun je jouw score vergelijken.
 • Als de gebruiker op enig moment Samen Fitter niet langer wil gebruiken, kan de gebruiker het account verwijderen op https://account.samenfitter.nu/. De gebruikersgegevens worden daarmee permanent verwijderd en de gebruiker verliest het recht op zijn of haar fitters en kan niet meer gebruik maken van de app, de webshop en reageren of bijdragen op Samenfitter.nu. Eventuele bijdrages of reacties op Samenfitter.nu worden geanonimiseerd. 
 • Als de gebruiker op enig moment Samen Fitter niet langer wil gebruiken, kan de gebruiker verzoeken de data permanent te laten verwijderen en eventuele reacties van de gebruiker in de community te anonimiseren door een e-mail te sturen naar hallo@samenfitter.nu.
 • De Friesland controleert de juistheid van het opgegeven verzekerdennummer.
 • Bij eventuele wijzigingen van gegevens dient de gebruiker zijn gegevens zelf te wijzigen en/of De Friesland onmiddellijk op de hoogte te stellen via hallo@samenfitter.nu.

Communicatie naar deelnemers

 • Samen fitter verstuurt na toestemming van deelnemers bij registratie een maandelijkse nieuwsbrief en e-mail updates over het aanbod van Samen Fitter. Indien een deelnemer (een deel van) deze berichten niet wil ontvangen kan hij dit zelf instellen op https://account.samenfitter.nu/.
 • Als deelnemers groepen volgen op Samenfitter.nu, zich abonneren op blogs of fora of postsof reacties plaatsen ontvangen ze updates van nieuws op deze groepen, blogs en fora. Zij kunnen op https://www.samenfitter.nu/user/settings instellen welke updates ze willen ontvangen​.
 • Bij het in gebruik nemen van de app kunnen deelnemers in hun instellingen bepalen of ze push notificaties of dagelijkse herinneringen willen krijgen. Deze keuzes kunnen ze later wijzigen in de instellingen van de app.

Eigendomsrecht

 • Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Samen Fitter en het Samen Fitter logo, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij De Friesland
 • De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de formule van de webshop, de app en de community berusten uitsluitend aan De Friesland, dan wel haar licentiegevers en/of partners. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Friesland is het onder meer niet toegestaan de website Samenfitter.nu, de Samen Fitter app, de Samen Fitter webshop of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen.
 • Acties en uitdagingen in de app zijn eigendom van De Friesland. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan de acties of uitdagingen openbaar te maken of te (doen) verveelvoudigen.
 • Op informatie pagina’s op Samenfitter.nu wordt algemene informatie gedeeld over gezondheid en vitaliteit. Op deze pagina’s wordt altijd de auteur van de inhoud vermeld.
 • Zonder voorafgaan de schriftelijke toestemming is het niet toegestaan de inhoud van de informatie pagina’s openbaar te maken of te (doen) verveelvoudigen.
 • Blogs worden geschreven door medewerkers en De Friesland en auteurs met expertise en/of ervaringsdeskundigheid over het onderwerp waarover ze publiceren
 • Op Samen Fitter publiceren we uitsluitend blogs die passen bij de doelstellingen en inhoudelijke thema’s waarom Samen Fitter zich richt.
 • Auteurs publiceren onder hun eigen naam. Op Samen Fitter vermelden we de auteur van de blog. De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van de blog. De Samen Fitter redactie controleert of de blog past binnen de doelstellingen, thema’s en huisregels van Samen Fitter voordat de blog geplaatst wordt.
 • Auteurs mogen geen teksten of afbeeldingen van een ander gebruiken indien daar toestemming voor nodig is die ze niet gekregen hebben.
 • Blogs en forum items mogen niet zonder voorafgaande toestemming van De Friesland geplaatst worden op andere sites

3.3 Aansprakelijkheid

 • Samen Fitter is met de grootste zorg samengesteld. De Friesland kan echter niet garanderen dat Samen Fitter altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. De Friesland behoudt zich het recht voor om (onderdelen van) Samen Fitter (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen.
 • De Friesland is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, bijdragen en andere materialen of uitingen die gebruikers of derden via de apps plaatsen of verschaffen. De Friesland behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die in de apps worden geplaatst.
 • De Friesland is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de app. De beperkingen van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Friesland.
 • De gebruiker vrijwaart De Friesland voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van Samen Fitter, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens De Friesland, een andere gebruiker van Samen Fitter dan wel een derde. De gebruiker zal De Friesland alle schade en kosten vergoeden die De Friesland als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

3.4 Win acties

 • In Samen Fitter kunnen winacties worden opgezet die deelnemers stimuleren om bij te dragen aan de doelen van de groep. Winacties moeten voldoen aan de volgende regels:
 • Winacties worden van tevoren beoordeeld door het redactieteam van Samen Fitter
 • De looptijd van de actie wordt vermeld.
 • De aanmeld procedure wordt vermeld.
 • Er wordt vermeld voor wie de actie is.
 • Er wordt vermeld hoe en wanneer de uitslag wordt vermeld.
 • Er wordt niet gecorrespondeerd over de uitslag.
 • De uitslag wordt gedeeld via private message en mail.
 • Per profiel mag je een keer meedoen.
 • Je accepteert dat Samenfitter.nu de uitslag en de winnaars deelt op Samen Fitter en de social media kanalen van Samen Fitter en De Friesland, inclusief beeldmateriaal.
 • Acties moeten voldoen aan de gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 zoals opgesteld door de Kansspelautoriteit. Samen fitter voert alleen kleine promotionele kansspelen uit zoals beschreven in de gedragscode promotionele kansspelen.
 • Per actie worden deelnemers actief geïnformeerd over de betreffende actievoorwaarden

3.5 Gebruiksvoorwaarden van het community platform Samenfitter.nu

Inleiding

In de gebruiksvoorwaarden beschrijven we aan welke regels iedereen zich moet houden die Samenfitter.nu gebruikt.

Wie mag wat doen op Samenfitter.nu?

 • Informatie op open groepen op Samenfitter.nu kan door iedereen gelezen worden.
 • Deelnemers aan Samen Fitter kunnen groepen volgen, reageren op blogs en forum items, vragen stellen op een forum, en meedoen aan activiteiten in de kalender.
 • Auteurs zijn deelnemers die blogs delen op Samen Fitter. De inhoud van de blogs wordt gecontroleerd door moderators van De Friesland voordat zij geplaatst wordt.
 • Experts dragen inhoudelijk bij aan groepen. Zij zijn zorgvuldig geselecteerd door De Friesland op basis van hun kennis en betrouwbaarheid. Moderators zorgen ervoor dat de activiteiten in de groepen goed verlopen, controleren dat deelnemers zich aan de regels houden en helpen deelnemers met vragen over het platform en de groepen.
 • Redacteuren zijn in dienst van De Friesland, zijn samen verantwoordelijk voor het Samenfitter.nu platform en helpen bij het opstarten van nieuwe initiatieven.

Waar moeten alle deelnemers op het platform zich aan houden?

 • Deelnemers nemen de vrijheid, en de verantwoordelijkheid om zelf en samen aan hun vitaliteit te werken
 • Deelnemers geloven in delen en samenwerken en streven dit na.
 • Deelnemers discrimineren niet en geven nieuwe opvattingen de ruimte.
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen vitaliteit en gezondheid. Het Samenfitter.nu platform biedt geen medisch advies. Raadpleeg bij gezondheidsproblemen altijd een arts.
 • Deelnemers houden zich aan de in paragraaf 3.2 beschreven regels omtrent gegevensgebruik en eigenaarschap van informatie.
 • Deelnemers van de groep gedragen zich integer, respectvol en verantwoordelijk bij het delen van content.
 • Deelnemers delen alleen informatie die past bij het doel van Samen Fitter (elkaar helpen om gezond te bewegen, eten, werken en leven) en de thema’s fit in je vel, blij in je brein, wijs met je spijs, goed voor elkaar en prettig op je plek
 • Deelnemers gaan zorgvuldig en verantwoordelijk om met het delen van persoonlijke informatie van zichzelf en van anderen.
 • Deelnemers zijn zich bewust van de risico’s van het delen van privé- en gezondheidsgegevens. Informatie in open groepen zijn vrij toegankelijk voor iedereen en kunnen door anderen gelezen en wellicht gebruikt worden.
 • Verwijzingen naar blogs mogen door deelnemers gedeeld worden op andere websites of op social media.
 • Op fora kunnen deelnemers vragen stellen, inspiratie delen en reageren op forum items
 • Deelnemers houden zich aan de beperkingen die het auteursrecht stelt bij het delen van informatie uit andere bronnen dan de groep zelf .
 • Deelnemers mogen geen teksten of afbeeldingen van een ander gebruiken indien daar toestemming voor nodig is die ze niet gekregen hebben.
 • Verwijzingen naar forum items mogen door deelnemers gedeeld worden op social media.
 • Deelnemers voorzien content van derden van een bronvermelding.
 • Deelnemers houden zich aan de privacywet- en regelgeving
 • Deelnemers hebben het recht hun reacties te wijzigen of te verwijderen zolang deze op het Samen Fitter platform staan.
 • Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen berichten, oproepen en reacties. Je kunt een verzoek tot aanpassing indienen bij de community manager. In principe verwijderen wij geen profielen of berichten, zodra deze onderdeel zijn geworden van een discussie waarin ook andere mensen energie hebben gestoken. Als een bericht of reactie bij nader inzien leidt tot eeuwige spijt, dan kun je een onderbouwd verzoek naar de Samen Fitter redactie sturen via hallo@samenfitter.nu om je profiel en/of het bericht alsnog te anonimiseren.

Hoe zorgt De Friesland dat iedereen zich aan de regels houdt?

 • Moderators worden aangewezen door De Friesland.
 • Moderators zorgen dat de onderwerpen, de gesprekken en de initiatieven in de groep passen bij de spelregels en de doelstellingen van Samenfitter.nu en de groepen.
 • Moderators zijn respectvol naar de deelnemers, houden zich aan wet- en regelgeving en vermelden zijn of haar bronnen
 • Moderators gaan bewust om met privacybelangen.
 • Een moderator heeft het recht blogs, berichten en reacties te verwijderen die zij als schadelijk beoordeelt. Het oordeel van de moderator is altijd beslissend en hij of zij hoeft hierover niet in discussie te gaan.
 • De volgende zaken accepteren wij hier niet:
  • Seksueel getinte uitingen
  • Schadelijke of gevaarlijke uitingen
  • Uitingen die gewelddadig, beledigend, schokkend of anderszins ongepast zijn
  • Haatdragende uitingen of bedreigingen
  • Spam of misleidende beschrijvingen
 • Bij onduidelijkheid over het naleven van spelregels vindt besluitvorming plaats binnen het redactie- en moderatieteam onder verantwoordelijkheid van de community manager.
 • Toezicht op de groep wordt gehouden door de community manager
 • De Friesland spant zich in om te zorgen dat de spelregels zo nauwgezet mogelijk worden nageleefd.
 • De Friesland is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door informatie op de website en/of activiteiten geïnitieerd door de groep

Hoe word je volger van groepen?

 • Als je volger wil worden van een groep heb je eerst een Samen Fitter account nodig. Vervolgens kun je je aanmelden bij één of meer groepen.
 • nu kent open en besloten groepen. De inhoud van open groepen is zichtbaar voor iedereen. De inhoud van besloten groep is alleen zichtbaar binnen de groep nadat toegang is verleend door de beheerder.

Open en besloten groepen

Op samenfitter.nu vind je open en besloten groepen. Samenfitter.nu kent vier soorten groepen:

 1. Bij publieke open groepen kan iedereen volger worden en is de content openbaar voor iedereen op het platform, met of zonder inlog. Deze content mag door iedereen gedeeld worden via een link.
 2. Bij publieke besloten groepen moet je een verzoek doen om volger te worden en is de content openbaar op het platform, met of zonder inlog en je kunt alleen inhoudelijk bijdragen als je volger bent. Deze content mag door iedereen gedeeld worden.
 3. Bij besloten vindbare groepen zijn de groepen vindbaar op het platform, moeten geïnteresseerden een verzoek doen om volger te worden en wordt de content alleen gedeeld binnen de groep. Deze content mag alleen buiten de groep gedeeld worden met toestemming van degene die de content geplaatst heeft. Toestemming moet worden gevraagd en gegeven via een private message in de groep of per mail.
 4. Bij besloten niet-vindbare groepen moeten volgers worden uitgenodigd en is de content alleen gedeeld binnen de groep. Deze content mag alleen buiten de groep gedeeld worden met toestemming van degene die de content geplaatst heeft. Toestemming moet worden gevraagd en gegeven via een private message in de groep of per mail.

Basis groepen en ondersteunende groepen

 • Alle deelnemers aan Samen Fitter kunnen deelnemen aan de basis groepen wijs met je spijs, fit in je vel, blij in je brein, prettig op je plek en goed voor elkaar.
 • Daarnaast kent Samen Fitter ondersteunende groepen voor specifieke doelgroepen.
 • Het redactieteam beslist wie een ondersteunende groep kan starten op samenfitter.nu.
 • Derden mogen gebruik maken van de functionaliteiten van de ondersteunende maar verantwoordelijkheid van beheer, onderhoud en hosting van het platform blijft een verantwoordelijkheid van De Friesland.
 • Indien De Friesland besluit de activiteiten van het samenfitter.nu platform te beëindigen en het platform te deactiveren worden de contactpersonen van groepen van derden tijdig op de hoogte gebracht van het deactiveren van het platform, maar minimaal 2 maand voorafgaand aan het moment van stoppen zodat de content binnen de groep geborgd kan worden. De Friesland zal de eigenaar waar mogelijk ondersteunen bij het borgen en overdragen van de content.
 • De redactie monitort of de activiteiten op de ondersteunende groep voldoende passen bij de missie Samen Vitaal Leven. Bij twijfel overlegt de redactie met de contactpersoon. Indien overeenstemming uitblijft kan De Friesland de groep per direct offline halen indien dit naar oordeel van de redactie noodzakelijk is.
 • Bij geschillen tussen De Friesland en de eigenaren van groepen van derden is de stem van de redactie beslissend.

3.6 Gebruiksvoorwaarden Samen Fitter app

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Samen Fitter app (hierna te noemen: app).
Als deelnemer aan Samen Fitter aanvaard je de gebruiksvoorwaarden van deze app.
Indien de app gebruik maakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing. De Friesland is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van derden. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze gebruiksvoorwaarden.

Licentie

De Friesland verleent aan de gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de app. Het is de gebruiker niet toegestaan om de app te gebruiken voor commerciële doeleinden.
De gebruiker mag de app niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van De Friesland. Evenmin mag de gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de apps te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
De Friesland heeft te allen tijde het recht om de apps aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, de gebruiker het gebruik van de apps te ontzeggen door de licentie te beëindigen, het gebruik van de apps te beperken of de toegang tot de apps geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Samen Fitter of De Friesland zal de gebruiker hierover op een haar passende wijze informeren.

Gebruik van de app

Het gebruik van de app is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.
Om van de app gebruik te kunnen maken, dient de gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur en (internet)verbinding.

Beëindiging gebruik van de Samen Fitter app door gebruiker

De gebruiker kan het gebruik van de app op ieder gewenst moment beëindigen door de app van zijn mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren. Het account blijft  dan bestaan. 

3.7 Beloond worden met, en inzetten van fitters

 • De manieren waarop je als deelnemer beloond wordt met fitters vind je op https://.samenfitter.nu/p/webshop
 • Als je wordt beloond met fitters worden deze automatisch toegevoegd aan je voorraad.
 • In de webshop en de Samen Fitter app is te zien hoeveel fitters je hebt. Een overzicht van wanneer je fitters hebt gekregen en ingezet vind je in je profiel op https://account.samenfitter.nu/.
 • Fitters kunnen uitsluitend worden ingezet in de Samen Fitter webshop.
 • Je kunt alleen gebruik maken van het voordeel aanbod in de Samen Fitter webshop door fitters in te zetten.
 • Door jou gekregen fitters blijven maximaal twee jaar geldig, gerekend vanaf het moment dat dat je ze gekregen hebt. Fitters die niet binnen twee jaar zijn ingezet worden automatisch ongeldig. Hierover zal je op tijd op de hoogte worden gesteld.
 • Je kunt maximaal 50 fitters op voorraad hebben. Als je 50 fitters hebt, krijg je geen extra fitters meer tot je voorraad weer onder de 50 is gezakt. Dat kan doordat je fitters hebt ingezet in de Samen Fitter webshop, of doordat de geldigheid van fitters is verlopen.
 • Indien je te weinig fitters hebt om gebruik te kunnen maken van het aanbod in de Samen Fitter webshop wordt de bestelling niet in behandeling genomen.
 • Door jou gekregen fitters kunnen nooit worden ingewisseld voor geld, contant geld of enige andere geldwaarde.
 • Door jou gekregen fitters zijn niet overdraagbaar aan andere deelnemer of aan een derde.
 • De deelnemer mag het gebruik van fitters niet combineren met cashback-acties van leveranciers van de producten en diensten die worden aangeboden in het aanbod van de Samen Fitter webshop.
 • Het doorverkopen van door jou gekregen fitters of het op andere wijze gebruiken van deze fitters voor commerciële doeleinden of andere doeleinden dan waarvoor ze aan jou zijn toegekend, is niet toegestaan.
 • De Friesland kan op elk moment aanpassingen doen aan de manier waarop zij deelnemers beloont met fitters en aan de mogelijkheden om fitters in te zetten in de Samen Fitter webshop
 • De Friesland is niet aansprakelijk voor eventuele schade door storingen in de systemen die het belonen van deelnemers en het inzetten van fitters in de webshop mogelijk maken
 • De Friesland heeft het recht om het belonen met, en inzetten van fitters op ieder moment stop te zetten. Zij informeert deelnemers hierover uiterlijk 2 maanden van tevoren.

In geval van bedrog of handelen in strijd met de gebruikersvoorwaarden bij het beloond worden en inzetten van fitters heeft De Friesland het recht deelnemers uit te sluiten van deelname. De Samen Fitter redactie bepaalt of er voldoende grond is om deelnemers uit te sluiten van deelname.

3.8 Gebruikersvoorwaarden voordeel aanbod in de webshop

 1. Het Samen Fitter voordeel aanbod wordt je aangeboden door De Friesland.
 2. Het Samen Fitter voordeel aanbod geeft je recht op kortingen op producten en diensten die een bijdrage kunnen leveren aan vitaliteit in de breedste zin van het woord, hierna te noemen “de aanbiedingen”.
 3. De Friesland werkt samen met Touch voor de inkoop en het beheer van het Samen Fitter voordeel aanbod en de bestelling en levering van de producten en diensten door Touch aan gebruikers van het aanbod.
 4. Het Samen Fitter voordeel aanbod is alleen te gebruiken door deelnemers aan het Samen Fitter vitaliteitsprogramma van De Friesland.
 5. Voor de in het Samen Fitter voordeel aanbod getoonde aanbiedingen geldt de gebruiksperiode zoals aangegeven bij de desbetreffende aanbieding.
 6. De aanbiedingen in het Samen Fitter voordeel aanbod zijn niet te gebruiken in combinatie met andere kortingen, en zijn geldig op basis van beschikbaarheid. Hierbij geldt: OP = OP.
 7. Voor aanbiedingen in het Samen Fitter voordeel aanbod kan gelden dat bepaalde dagen uitgesloten zijn. Dit is aangegeven bij de desbetreffende aanbieding.
 8. Deelnemers kunnen gebruik maken van het aanbod door middel van het betalen, via de aangeboden betaalmethodes, van de genoemde prijzen, na korting, inclusief BTW. In de nabije toekomst zal het mogelijk zijn om (deels) te betalen met spaarpunten uit het Samen Fitter leefstijlprogramma. Zodra dit mogelijk is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
 9. Indien je gebruik maakt van een product of dienst uit het Samen Fitter voordeel aanbod ga je een overeenkomst aan met Touch dan wel de desbetreffende partij wiens aanbod onderdeel uitmaakt van het Samen Fitter voordeel aanbod, hierna te noemen “aanbieder” en gezamenlijk “aanbieders”. Als het een fysiek product betreft gelden de garantievoorwaarden van de fabrikant die bij het product bijgesloten zijn. Als het een e-ticket betreft, geldt dat zodra het e-ticket in handen is van de klant de relatie tussen Touch en de klant ophoudt en er een relatie tussen Touch en de organisator ontstaat.
 10. Via het Samen Fitter voordeel aanbod aangekochte toegangsbewijzen kunnen achteraf niet worden gewijzigd noch worden ingeruild voor contanten.
 11. Via het Samen Fitter voordeel aanbod aangekochte toegangsbewijzen mogen niet aan derden worden doorverkocht dan wel op een andere manier op commerciële wijze direct of indirect aan derden worden verstrekt.
 12. Informatie over de levertijd van de door jou bestelde toegangsbewijzen en/of producten wordt vermeld op de orderbevestiging die Touch je direct na de bestelling via e-mail doet toekomen.
 13. Voor het gebruik van toegangsbewijzen gelden de voorwaarden zoals gesteld door de desbetreffende aanbieder, die inzichtelijk zijn via o.a. de website van de aanbieder.
 14. Indien Touch en/of een van haar aanbieders een redelijk vermoeden van fraude of misbruik heeft, hebben Touch alsmede de aanbieders het recht aangekochte toegangsbewijzen in te trekken of te blokkeren.
 15. De Friesland behoudt zich het recht voor om te allen tijde het Samen Fitter voordeel aanbod, zonder je daarover in te lichten en zonder opgaaf van reden, stop te (laten) zetten of aan te passen. In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding.
 16. Om gebruik te maken van het Samen Fitter voordeel aanbod dien je bij vooraf akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden.

4. Privacy Statement

Het algemene privacy statement vind je hier terug. Het privacy statement van Touch vind je hier terug.

Wij gebruiken ook cookies

De Samen Fitter community, webshop en app maken gebruik van cookies. Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid.

Wij kunnen deze gebruikersvoorwaarden veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 23 maart 2022.