Versie 11 oktober 2021

1. Inleiding

Deze spelregels gelden voor alle deelnemers aan Samen Fitter. In de spelregels beschrijven we waar Samen Fitter voor staat. Wat Samen Fitter is en uit welke onderdelen het bestaat. En we maken duidelijk aan welke regels iedereen die deelneemt aan Samen Fitter zich moet houden.

De gebruikersvoorwaarden bestaan uit drie onderdelen:

 • Een beschrijving van Samen Fitter
 • Spelregels voor het community platform www.Samenfitter.nu
 • Spelregels over hoe wij omgaan met jouw privacy

2. Wat is Samen Fitter

2.1 Wat is Samen Fitter

 • Samen Fitter is een vitaliteitsplatform dat als doel heeft om deelnemers te helpen om samen gezond te bewegen, eten, werken en leven.
 • Samen Fitter is een initiatief van De Friesland.
 • Samen Fitter is voor iedereen die mee wil bouwen aan de missie; ‘Samen Vitaal Leven’, ongeacht wie hij is, waar hij woont en hoe en waar hij verzekerd is.
 • Samen Fitter bestaat uit een community platform (www.Samenfitter.nu) en een Samen Fitter voordeel aanbod (www.webshop.samenfitter.nu)

2.2 Het community platform Samenfitter.nu

 • Op het community platform kunnen deelnemers inspiratie opdoen op de thema’s die ze willen volgen, zelf reageren en bijdragen, vragen stellen aan experts en meedoen aan activiteiten .
 • Content op het platform kan verwijzen naar het aanbod in de webshop. Het doel van de content en het bijbehorende webshop-aanbod is om deelnemers te stimuleren en te motiveren om vitaler te gaan leven.
 • Het community platform wordt gemodereerd door deelnemers die daarvoor zijn aangewezen door De Friesland.
 • Deelnemers aan het community platform geven actief akkoord op de spelregels van het community platform.

2.3 Het Samen Fitter voordeel aanbod

 • Het Samen Fitter voordeel aanbod biedt producten en diensten met korting die een bijdrage kunnen leveren aan vitaliteit in de breedste zin van het woord.
 • Het Samen Fitter voordeel aanbod wordt je aangeboden door De Friesland Zorgverzekeraar NV, hierna “De Friesland”, statutair gevestigd te Leeuwarden en kantoorhoudende aan de Sophialaan 50 te Leeuwarden, KvK 50884565.
 • De Friesland heeft Touch Promotions B.V. ingeschakeld voor de inkoop en het beheer van het Samen Fitter voordeel aanbod en de bestelling en de levering van de producten en diensten aan gebruikers van het aanbod
 • Als je een product of dienst via de Samen Fitter webshop koopt, ga je een overeenkomst aan met Touch of met het bedrijf die het aanbod in de Samen Fitter webshop doet.
 • Deelnemers die gebruik willen maken van het Samen Fitter voordeel aanbod gaan vooraf actief akkoord met de gebruikersvoorwaarden van de webshop wanneer ze een account aanmaken in de webshop.

3. Spelregels van het community platform Samenfitter.nu

3.1 Inleiding

In de spelregels beschrijven we wat het community platform Samenfitter.nu is en aan welke regels iedereen zich moet houden die Samenfitter.nu gebruikt.

De spelregels bestaan uit drie onderdelen:

 • Algemene spelregels die voor iedereen gelden die meedoet.
 • Spelregels die voor een specifieke groep gelden.
 • Spelregels over hoe wij omgaan met jouw privacy.

Algemene spelregels Samenfitter.nu

3.2 Wat is Samenfitter.nu en waar staat Samenfitter.nu voor?

 • Samenfitter.nu is een community onderdeel van Samen Fitter, waar thema groepen zoals fit in je vel, blij in je brein en wijs met je spijs kunnen worden opgezet en gemodereerd.
 • Op Samenfitter.nu kun je deelnemer worden van groepen of je eigen groep opstarten.
 • Deelnemers van deze groepen kunnen ervaringen en ideeën delen, uitdagingen aangaan en kennis ontwikkelen om vitaler te leven.
 • Op Samenfitter.nu kunnen deelnemers verschillende rollen hebben.
 • Iedereen die zich heeft aangemeld op Samenfitter.nu is deelnemer en kan de groepen volgen. Voor de meeste groepen moet je je eerst aanmelden als je wilt reageren, posten op de groep en meedoen aan initiatieven of zelf initiatieven starten.
 • Moderators zorgen ervoor dat de activiteiten in de groepen goed verlopen, controleren dat deelnemers zich aan de regels houden en helpen deelnemers met vragen over het platform en de groepen.
 • Aanvoerders zijn het gezicht van een groep, helpen deelnemers op de groep en dragen onderwerpen en experts aan.
 • Experts leveren een inhoudelijke bijdrage aan een groep.
 • De community manager is in dienst van De Friesland, verantwoordelijk voor het Samenfitter.nu platform en helpt bij het opstarten van nieuwe groepen en initiatieven.

3.3 Hoe word je deelnemer van groepen?

 • Als je deelnemer wil worden van een groep heb je eerst een Samen Fitter account nodig. Vervolgens kun je je aanmelden bij één of meer groepen.
 • Samenfitter.nu kent open en besloten groepen. De inhoud van open groepen is zichtbaar voor iedereen. De inhoud van besloten groep is alleen zichtbaar binnen de groep.

3.4 Wil je zelf een groep starten op samenfitter.nu?

 • Heb jij een onderwerp, initiatief, of team dat je wil ondersteunen met een eigen groep op samenfitter.nu? En past het doel van je initiatief bij onze missie Samen Vitaal Leven? Neem dan contact op via hallo@samenfitter.nu.
 • Met de community manager bespreek je hoe je de groep het beste kunt inrichten en maak je afspraken over het gebruik.
 • De community manager en de moderators van samenfitter.nu ondersteunen bij het opzetten van de groep en zorgen dat de onderwerpen, de gesprekken en de initiatieven van de groep passen bij de spelregels en de doelstellingen van Samen Fitter en de groepen.
 • Als aanvoerder bepaal je zelf welke deelnemers je betrekt, wat er gedeeld kan worden en welke initiatieven bij je groep passen.
 • Als aanvoerder van een groep maak je gebruik van ondersteuning van het moderatie team van De Friesland.
 • De community manager beslist wie een groep kan starten op samenfitter.nu.
 • De community manager en moderatoren van De Friesland kunnen besluiten om content van de groepen van derden te verwijderen wanneer deze in strijd is met de normen en waarden zoals deze in artikel 6 van de spelregels staan beschreven of wanneer deze in strijd is met de normen en waarde van De Friesland.
 • Derden mogen gebruik maken van de functionaliteiten van het samenfitter.nu platform maar verantwoordelijkheid van beheer, onderhoud en hosting van het platform blijft een verantwoordelijkheid van De Friesland.
 • De Friesland kan (eenzijdig) besluiten het de activiteiten van het samenfitter.nu platform te beëindigen en het platform te deactiveren. Eigenaren van groepen van derden worden tijdig op de hoogte gebracht van het deactiveren van het platform, maar minimaal 2 maand voorafgaand aan het moment van stoppen zodat de content binnen de groep geborgd kan worden. De Friesland zal de eigenaar waar mogelijk ondersteunen bij het borgen en overdragen van de content.
 • De community manager monitort of de activiteiten op de groep voldoende passen bij de missie Samen Vitaal Leven. Bij twijfel overlegt de community manager met de aanvoerder. Indien overeenstemming uitblijft kan De Friesland de groep per direct offline halen indien dit naar oordeel van de community manager noodzakelijk is.
 • Bij geschillen tussen De Friesland en de eigenaren van groepen van derden is de stem van de community manager beslissend.

3.5 Open en besloten groepen

Op samenfitter.nu vind je open en besloten groepen. Samenfitter.nu kent vier soorten groepen:

 1. Bij publieke open groepen kan iedereen deelnemer worden en is de content openbaar voor iedereen op het platform, met of zonder inlog. Deze content mag door iedereen gedeeld worden.
 2. Bij publieke besloten groepen moet je een verzoek doen om deelnemer te worden en is de content openbaar op het platform, met of zonder inlog en je kunt alleen inhoudelijk bijdragen als je deelnemer bent. Deze content mag door iedereen gedeeld worden.
 3. Bij besloten vindbare groepen zijn de groepen vindbaar op het platform, moeten deelnemers een verzoek doen om deelnemer te worden en wordt de content alleen gedeeld binnen de groep. Deze content mag alleen buiten de groep gedeeld worden met toestemming van degene die de content geplaatst heeft. Toestemming moet worden gevraagd en gegeven via een private message in de groep.
 4. Bij besloten niet-vindbare groepen moeten deelnemers worden uitgenodigd en is de content alleen gedeeld binnen de groep. Deze content mag alleen buiten de groep gedeeld worden met toestemming van degene die de content geplaatst heeft. Toestemming moet worden gevraagd en gegeven via een private message in de groep.

3.6 Waar moeten alle deelnemers op het platform zich aan houden?

 • Deelnemers nemen de vrijheid, en de verantwoordelijkheid om Samen Vitaal Leven mogelijk te maken.
 • Deelnemers geloven in delen en samenwerken en streven dit na.
 • Deelnemers discrimineren niet en geven nieuwe opvattingen de ruimte.
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen vitaliteit en gezondheid. Het Samenfitter.nu platform biedt geen medisch advies. Raadpleeg bij gezondheidsproblemen altijd een arts.
 • Deelnemers van de groep gedragen zich integer en respectvol.
 • Deelnemers van de groep gedragen zich verantwoordelijk in het delen van content.
 • Deelnemers houden zich aan de beperkingen die het auteursrecht stelt bij het delen van informatie uit andere bronnen dan de groep zelf,
 • Deelnemers mogen geen teksten of afbeeldingen van een ander gebruiken indien daar toestemming voor nodig is die ze niet gekregen hebben.
 • Deelnemers gaan zorgvuldig en verantwoordelijk om met het delen van persoonlijke informatie van zichzelf en van anderen.
 • Deelnemers voorzien content van derden van een bronvermelding.
 • Deelnemers houden zich aan de privacywet- en regelgeving en respecteren elkaars persoonlijke levenssfeer. Deelnemers hebben het recht hun reacties te wijzigen of te verwijderen zolang deze op het Samen Fitter platform staan.

3.7 Hoe zorgen moderators dat iedereen zich aan de regels houdt?

 • Moderators worden aangewezen door De Friesland.
 • Moderators zorgen dat de onderwerpen, de gesprekken en de initiatieven in de groep passen bij de spelregels en de doelstellingen van Samenfitter.nu en de groepen.
 • Moderators zijn respectvol naar de deelnemers, houden zich aan wet- en regelgeving en vermelden zijn of haar bronnen.
 • Moderators gaan bewust om met privacybelangen.
 • Een moderator heeft het recht blogs, berichten en reacties te verwijderen die zij als schadelijk beoordeelt. Het oordeel van de moderator is altijd beslissend en hij of zij hoeft hierover niet in discussie te gaan.
 • De volgende zaken accepteren wij hier niet:
  • Seksueel getinte uitingen
  • Schadelijke of gevaarlijke uitingen
  • Uitingen die gewelddadig, beledigend, schokkend of anderszins ongepast zijn
  • Haatdragende uitingen of bedreigingen
  • Spam of misleidende beschrijvingen
 • Bij onduidelijkheid over het naleven van spelregels vindt besluitvorming plaats binnen het moderatieteam onder verantwoordelijkheid van de community manager.
 • Toezicht op de groep wordt gehouden door de community manager
 • De Friesland spant zich in om te zorgen dat de spelregels zo nauwgezet mogelijk worden nageleefd.
 • De Friesland is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door informatie op de website en/of activiteiten geïnitieerd door de groep.

3.8 Spelregels bij win acties

 • In groepen mogen winacties worden opgezet die deelnemers stimuleren om bij te dragen aan de doelen van de groep. Winacties moeten voldoen aan de volgende regels:
  • Winacties worden van tevoren beoordeeld door een aanvoerder en een moderator binnen een groep.
  • De looptijd van de actie wordt vermeld.
  • De aanmeld procedure wordt vermeld.
  • Er wordt vermeld voor wie de actie is.
  • Er wordt vermeld hoe en wanneer de uitslag wordt vermeld.
  • Er wordt niet gecorrespondeerd over de uitslag.
  • De uitslag wordt gedeeld via private message en mail.
  • Per profiel mag je een keer meedoen.
  • Je accepteert dat Samenfitter.nu de uitslag en de winnaars deelt op social media van Samenfitter.nu en De Friesland, inclusief beeldmateriaal.
  • Acties moeten voldoen aan de gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 zoals opgesteld door de Kansspelautoriteit.
  • Per actie worden deelnemers actief geïnformeerd over de betreffende actievoorwaarden.

3.9 Spelregels voor specifieke groepen

3.9.1. Spelregels van het Lab

 • Het lab is een plek waar experts, ontwikkelaars en ‘early adopters’ in groepen onderzoek doen naar, en experimenteren met innovaties om vitaler te leven.
 • Het expert netwerk bestaat uit partijen die hun kennis inbrengen om innovaties te ontwikkelen in het lab.
 • De Friesland Lab is een initiatief van het diensten en propositie team van De Friesland Zorgverzekeraar N.V..
 • Groepen op het lab worden opgezet door onderzoekers en ontwikkelaars van De Friesland
 • In het lab werken onderzoekers en ontwikkelaars samen met het expert netwerk van Samen Fitter.
 • In het Lab nemen onderzoekers, ontwikkelaars en deelnemers de ruimte om te experimenteren, we gaan verantwoordelijk met deze ruimte om en houden ons aan de wet- en regelgeving.
 • Met experts worden per project afspraken gemaakt over het eigendom van de eindproducten van het lab.
 • Groepen op het lab kunnen openbaar zijn of besloten. De betrokkenen maken duidelijke afspraken over de eventuele vertrouwelijkheid van informatie.
 • Onderzoekers en ontwikkelaars vragen van tevoren of je herkenbaar in beeld wil komen als we foto’s of video’s maken. Wil je dat niet, geen probleem dan houden we daar natuurlijk rekening mee.
 • Overzichtsfoto’s en -video’s kunnen worden gedeeld op het community platform en social media van Samenfitter.nu en De Friesland als dit bijdraagt aan de doelstellingen van het lab.

3.9.2 Vitaal Ondernemend Noord Nederland

 • Vitaal Ondernemend Noord Nederland is een initiatief van VNO NCW Noord en De Friesland.
 • Vitaal Ondernemend Noord Nederland is een besloten groep voor werkgevers in Noord Nederland.
 • Deelnemers van VNO NCW Noord en collectief verzekerde bedrijven bij De Friesland kunnen deelnemen aan de groep door zich aan te melden.
 • Het doel van Vitaal Ondernemend Noord Nederland is om bedrijven in het Noorden te inspireren, uit te dagen en te helpen om vitaler en gezonder te ondernemen.

4. Spelregels over hoe wij omgaan met privacy op Samenfitter.nu

Je gegevens in vertrouwde handen
Heb je je aangemeld voor samenfitter.nu en ben je deelnemer van één of meer groepen? Dan hebben wij je gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat jij weet wat wij met je persoonsgegevens doen. En wat je rechten zijn. Zodat je erop kunt vertrouwen dat je gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?
Wij gebruiken je loginnaam, e-mailadres en wachtwoord zodat je het platform kan gebruiken. Je kunt je profiel optioneel uitbreiden met je biografie, interesses, expertise en de regio waar je woont. Op het platform kun je items posten en reageren op posts van anderen. Al deze door jou zelf op open groepen gedeelde informatie beschouwen wij als openbare informatie en kan dus door ons gebruikt worden om een bijdrage te leveren aan vitaliteit in de regio. Informatie die je deelt binnen gesloten groepen mag alleen breder gedeeld worden na jouw toestemming via een private message op samenfitter.nu.

Wij gebruiken ook cookies
Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid. Klik hier voor ons cookiebeleid.

Waarvoor gebruiken wij je gegevens?
Wij gebruiken je gegevens om je toegang te geven tot het platform en om je in de gelegenheid te stellen om zelf je profiel te verrijken.

Welke activiteiten leggen wij vast?
De volgende activiteiten worden vastgelegd op samenfitter.nu:

 • Aanmelden
 • Je opgeven voor een groep
 • Berichten en blogs posten
 • Je opgeven voor activiteiten in de agenda
 • Reageren
 • Private messages en e-mails versturen
 • Je afmelden voor een groep
 • Afmelden voor het platform

Achmea B.V. is verantwoordelijk
samenfitter.nu is een initiatief van De Friesland en De Friesland is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van je persoonsgegevens.

Van wie krijgen wij je gegevens en met wie delen wij die?
Jij bepaalt zelf welke gegevens je deelt. De regels over het delen van gegevens uit de verschillende soorten groepen op samenfitter.nu staat beschreven in deze spelregels.

Hoe zorgen wij dat je gegevens veilig zijn bij ons?
Onze website is goed beveiligd. En wij nemen regelmatig maatregelen om misbruik van je gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met je gegevens.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?
Profielgegevens van deelnemers die langer dan drie jaar inactief zijn worden geschoond. De bijbehorende content wordt daarna anoniem getoond.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je rechten

Je rechten zijn goed geregeld. Je mag:

 • je gegevens bij ons opvragen (recht op inzage).
 • je gegevens laten veranderen als die niet kloppen (recht op rectificatie).
 • je gegevens laten verwijderen (recht op wissen van gegevens).
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van je gegevens (recht op beperking van de verwerking).
 • je toestemming stoppen.
 • gaf je ons toestemming om jouw gegevens te gebruiken? Dan mag je je toestemming later weer intrekken. Wij gebruiken je gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • je gegevens overdragen (zgn. dataportabiliteit).
 • Het gaat hier om je gegevens die je aan ons hebt gegeven met jouw toestemming. Overdragen kan aan een andere partij of aan jezelf.
 • bezwaar maken tegen gebruik van jouw gegevens (recht van bezwaar).
 • bijvoorbeeld als het niet eens bent met de wijze waarop wij gebruik maken van je gegevens.

Laat ons weten als je gebruik wilt maken van jouw rechten

Stuur ons een brief of mail naar hallo@samenfitter.nu. Wij reageren binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek.

De Friesland
T.a.v. het team Diensten en Proposities
Postbus 270
8901 BB Leeuwarden

Heb je nog vragen?
Heb je vragen over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de privacymanager van Achmea. Stuur een e-mail naar privacymanager@achmea.nl.

Of stuur een brief aan:
Achmea B.V.
T.a.v. de privacymanager
Risk & Compliance
Postbus 866
3700 AW Zeist

Komen wij er samen niet uit? Leg je klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen.

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 11 oktober 2021.