Deel deze blog

Samen op weg naar een gezonde toekomst!

Samen op weg naar een gezonde toekomst!

Het ontstaan van Bloeizone Fryslân (via de initiatiefgroep Bloeizone)
Op het eerste oog gaat het ons voor de wind. De economie draait op volle toeren. We hebben meer vrije tijd en worden ouder dan ooit. Desalniettemin moeten we ons zorgen maken over ons welzijn. En vooral over dat van de komende generatie. Denk maar aan:

welvaartsziekten als obesitas en diabetes
• de toename van stress en burn-out
• stijgende ziekte- en zorgkosten
• bevolkingsgroepen die aantoonbaar korter leven
• de toename van eenzaamheid
• het verlies aan groen en biodiversiteit
• bedreiging van klimaat en stikstof
• de afname van bodemvruchtbaarheid
• de afname van voedselveiligheid

In 1990 was één op de drie volwassen te zwaar, in 2019 was dat bijna één op de twee (48,9%) en is de voornaamste lichaamsgroei niet meer die in lichaamslengte, maar groei in gewicht.
Tussen 2007 en 2017 stegen de werkelijke zorgkosten tot een kleine 100 miljard, waarbij de individuele kosten stegen van ! 4000,- pp naar ! 5700,- pp. De totale kosten t.g.v. werk gerelateerd verzuim steeg tot bijna 9 miljard en het percentage werknemers met burn-out klachten steeg van 11,3 naar 16,1 %.
Als we doorgaan op deze weg, wordt de komende generatie voor het eerst niet ouder dan de huidige.

New Blue Zone
Om dit soort opgaven het hoofd te bieden, moet er iets gebeuren. We moeten zelf het heft in handen nemen en een gezonde toekomst vormgeven. Dat kan als we samen oplossingen bedenken, initiatief nemen, duurzame verbeterin- gen in gang zetten. Dan creëren we, stap voor stap, onze eigen New Blue Zone. Geen kopie van de bestaande Blue Zones op aarde waar mensen aantoonbaar langer en gezonder leven, maar één die aansluit bij onze cultuur, natuur en ook technologische mogelijkheden.

Hoe?
Deze New Blue Zone (of Bloeizone) beweging begint van onderop. In eigen huis, straat, wijk en dorp. Op de plek waar buurt- en dorpsgenoten elkaar ontmoeten en inspireren. Het trefpunt waar het welzijn van een ieder, en wat daar voor nodig is, wordt gestimuleerd. Een locatie, reëel of virtueel, waar we kennis en ervaring uitwisselen. Waar de mienskip centraal staat en waar ieders welzijn vorm krijgt rond thema’s als:

een perspectiefrijke toekomst
• samen in beweging
• gezond eten en gezond leven
• open staan voor anderen, verbonden met elkaar
• amplitie (talentontwikkeling en werkgeluk)
• maatwerk in gezondheid
• just-in-time interventies tot grotere vitaliteit

We willen uiteraard vooruitgang boeken. De komende drie jaar. Maar de blik richten we vooral op de komende twintig jaar. Om inzicht te krijgen in de vooruitgang die we boeken, gaan we meten. Om te weten en bij te (kunnen) sturen. Zo kunnen we het welzijn in Fryslân en wellicht heel Noord-Nederland verbeteren. Of we over twintig jaar langer leven dan nu? We zullen zien, maar dan zijn we in ieder geval gelukkiger. Daar gaan we voor!

Medio 2020 stelde een groep Friese ondernemers een manuscript op als eerste aanzet voor een nieuwe beweging. Download het hele manuscript onderaan deze pagina.

Manifest New Blue Zone Fryslân.pdf

Deel deze blog
Anonymous

Voordat u een reactie kunt plaatsen moet u zich eerst aanmelden.

Klik hier om u aan te melden.