Deel deze blog

Wolwêze; welzijn op z’n Fries

Wolwêze; welzijn op z’n Fries

Het levendige Sint Nyk in opmars naar een Bloeizone Fryslân.

Op de eerste donderdag van september is het een drukte van jewelste in de straten van Sint Nyk, tientallen prachtige praalwagens trekken door het dorp in de gemeente De Fryske Marren. De allegorische optocht; het hoogtepunt van het jaar. Buurten, scholen, verenigingen en individuele deelnemers werken intensief samen en strijden om de eer van de mooiste wagen. Naast dat het evenement zorgt voor veel saamhorigheid onder de inwoners, is het ook een toeristische trekpleister en trekt het jaarlijks zo’n 15.000 bezoekers. 

Een rijke cultuur
De activiteiten in Sint Nyk, zoals de allegorische optocht maar ook de survival, de TOP1000, de kerstwandeling, de jaarmarkt/oldtimershow, en ga zo maar door, dragen in sterke mate bij aan het karakter van het dorp. Naast de culturele activiteiten kent Sint Nyk ook een levendig verenigingsleven.
Voor de beeldvorming; het dorp, gelegen nabij het Tjeukemeer heeft ruim 3.000 inwoners, kent twee basisscholen een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang en diverse erkende leerbedrijven. Het dorp heeft een grote verscheidenheid aan verenigingen op het gebied van sport, muziek en cultuur, maar ook vele verenigingen/stichtingen die zich inzetten voor jongeren, voor ouderen en ondernemers.Plaatselijk belang

Een cruciale rol in dit geheel speelt Plaatselijk Belang, zij hebben de taak om de koers naar 2025 uit te zetten en om de leefbaarheid en bedrijvigheid in Sint Nyk te continueren en te verbeteren. Zij vinden het belangrijk dat er geen “ad-hoc-beleid” ontstaat. Binnen deze visie speelt gezondheid een belangrijke rol. Precies daar ligt de opgave voor Wolwêze. Zij versterkt en verbind de onderlinge initiatieven zodat wordt bijgedragen aan een gezonde leefomgeving. Dit doen zij door actief afstemming te zoeken met álle lopende initiatieven.  
Gezondheid staat hierbij voorop. Er zijn veel bestaande initiatieven, deze met elkaar verbinden is ons doel” zegt Willy. ‘En waar behoefte aan blijkt, dat pakken we op”. Dit is nu precies de kracht van de Fryske Mienskip. Om zo samen te zorgen voor Bloeizone Fryslân, een regio waar inwoners meer dan gemiddeld in een goede gezondheid en welzijn oud worden.
Een ‘Bloeizone is een gebied met veel groen, betrokkenheid bij elkaar en een plek waar je lekker kunt bewegen en ontspannen. Waar je makkelijk ergens kunt komen, op de fiets of gebracht door een goede buur. Ook kan je er gezond eten en financieel goed rondkomen. Het doel is om in meer regio’s in Fryslân zo’n ‘Bloeizone’ te laten ontkiemen en groeien. Sint Nyk is hiervoor het uitgelezen dorp.

Verbinden wat er is

In een periode waarin het beroep op zelfredzaamheid groter wordt en de overheid zich steeds verder terug trekt, is de samenwerking van de groep van actieve Sint Nyksters de oplossing. Aan tafel zitten buurtwerker Tanja, Thea namens zorggroep Hof en Hiem/Doniahiem en voorzitter ondernemersvereniging St Nyk , Willy uit het bestuur van Plaatselijk Belang en Trijn, bestuurder van Maeykehiem. Enthousiast vertellen zij over de (online) aftrap van Wolwêze op 22 oktober jl. waarbij wethouders, dorpen coördinatoren, actieve jeugdverenigingen, huisartsen en praktijkondersteuners aanwezig waren.
‘We werken aan de hand van drie thema’s: voeding, beweging, en werk” vertelt Trijn. Als bestuurder van Maeykehiem heeft zij ‘koken zonder pakjes’ geopperd als onderdeel van een gezonde leefstijl na het sluiten van de centrale keuken van de zorginstelling. Op deze manier wordt er én vers gekookt en worden inwoners actief betrokken bij de bereiding van de maatlijden. Een win-win situatie én geheel volgens een van de Bloeizone principes; directe betrokkenheid bij wat je eet.
De subgroepen hebben één hoofddoel: verbinden wat er is. Zo is een webpagina met duidelijke informatie in de maak, gekoppeld aan de Facebookpagina en wordt er gewerkt aan de onderlinge vindbaarheid en herkenbaarheid van de werkgroepen. De werkgroep ‘voeding’ is al van start, wekelijks worden gezonde recepten gedeeld op de Facebookpagina van Wolwêze.
Zo zijn de eerste concrete stappen gezet. De opmars naar een Bloeizone is gestart!

Meer informatie over Sint Nyk?
Ga naar de website van de Plaatselijk Belangde Sint Nyksterde Facebookpagina, of naar de website over de allegorische optochten.


Deel deze blog
Anonymous

Voordat u een reactie kunt plaatsen moet u zich eerst aanmelden.

Klik hier om u aan te melden.