Deel deze blog

5 tips om aan slag te gaan met vitaliteit op de werkvloer

5 tips om aan slag te gaan met vitaliteit op de werkvloer

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn hot. Veel organisaties experimenteren met vitale weken en dagen, met sportschoolabonnementen en met gezonde kantines. Want iedere werkgever wil graag vitale, gemotiveerde en energieke medewerkers. Maar hoe pak je het slim en gestructureerd aan? Wij hebben 5 tips uit de praktijk voor je verzameld, waarmee je gericht aan vitaliteit op de werkvloer werkt. 

1. Maak tijd en budget vrij

Zet vitaliteit letterlijk op de agenda binnen je bedrijf. Vitaliteit is net zo belangrijk als verkooptraining en kennisopleidingen. Het gemiddelde opleidingsbudget ligt rond de 1000,- euro per jaar. Een zieke medewerker kost 250,- euro per dag. Stel een realistisch budget vast per medewerker per jaar en je weet meteen wat de maximale investering is. 

2. Maak vitaliteitsbeleid en koppel dit aan de bedrijfsmissie en visie

Begin met een inventarisatie van wat er al is, zoals HR beleid, Arbo beleid, MTO onderzoeken, PMO's e.d. en schrijf een kort en overzichtelijk vitaliteitsbeleid. Werk met een ambitie en koppel de organisatiemissie aan vitaliteit. Formuleer ook vitaliteitsdoelen en steek energie in een goede communicatie en branding van je beleid. Vergeet niet te meten en evalueren.     

3. Begin bij de leidinggevenden en HR medewerkers

Zorg ervoor dat zij een kennisvoorsprong hebben. Zoek onder hen ambassadeurs om de vitale olievlek te vergroten. Geef een duidelijke rol bijvoorbeeld in het samenstellen van de jaarkalender en het formuleren van doelen. Koppel de doelen aan leiderschap. Kunnen de leidinggevenden op een positieve manier medewerkers uitdagen en inspireren om stappen te nemen? Begin eventueel eerst met een leiderschapstraining. Top-down leiderschap is nooit een goed idee, behalve als het om voorbeeldgedrag gaat! En dat betekent niet dat je zelf perfect moet zijn, maar wel dat je meedoet en ook jezelf laat groeien. 

4. Werk vanuit een positieve insteek en creëer draagvlak

De carrot werkt nog steeds beter dan de stick. Je krijgt mensen eerder in beweging vanuit een positieve dan vanuit een negatieve motivatie. Dit is bijvoorbeeld de definitie van positieve gezondheid van Machteld Huber:

‘Gezondheid betekent niet of je wel of niet ziek bent, maar het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en daar eigen regie over te kunnen voeren.’ 

Kijk naar wat wél kan en maak meedoen laagdrempelig en voor iedereen mogelijk. Betrek medewerkers actief bij het vitaliteitsbeleid en zorg voor voldoende feedback en keuzemomenten. Natuurlijk is eigen regie het allerbelangrijkste als het gaat om vitaliteit. De medewerker blijft immers zelf verantwoordelijk. Maar...we zijn allemaal mensen en we hebben hier en daar een duwtje of een prikkel nodig.

5. Maak een jaarplanning met activiteiten

Kies voor een combinatie van online- en offline activiteiten en deel voldoende prikkels per jaar uit om het thema vitaliteit levend te houden. Keuzevrijheid is daarbij heel belangrijk! Maak een mooi aanbod waaruit medewerkers kunnen kiezen, maar waar ze ook aan kunnen bijdragen. Speel in op terugkerende thema’s en trends zoals Stoptober, de week van het werkgeluk, de griepprik, de nationale traploopweek enzovoort.

En als laatste punt: Bewustwording is belangrijk maar blijf daar niet in hangen. We weten vaak best wat ongezond gedrag is, maar er daadwerkelijk iets aan doen is iets anders. Geef als organisatie ook de ruimte en de praktische handvatten om ermee aan de slag te gaan. Nudging (een duwtje in de rug) is dus minstens minstens zo belangrijk als kennis en inzichten delen. Dus richt je kantine anders in als je wilt dat mensen gezonder gaan eten en houd beweegcompetities als je meer beweging wilt. Zeggen dat medewerkers te veel achter hun computer zitten is stap 1. Je krijgt ze pas in beweging door te gaan lunchwandelen, staand te vergaderen en regelmatige stretch pauzes in te plannen.

Mascha Perquin werkt al sinds 2011 samen met De Friesland aan vitaliteit op de werkvloer. Met de Lekker aan het Werk app en persoonlijke voedingscoach geeft ze medewerkers een gezond steuntje in de rug. Lees meer over Sterk te Werk om te zien wat we voor vitaliteit bij jou op de werkvloer kunnen betekenen.

Deel deze blog
Anonymous

Voordat je een reactie kunt plaatsen moet je je eerst aanmelden voor Doejemee.