Deel deze blog

Bloeizones

Bloeizones

Bloeizone Fryslân is een beweging naast het formele zorgsysteem. Het betrekt zoveel mogelijk initiatieven die invloed hebben op de leefomgeving. Samen zorgen we als Friese samenleving dat zoveel mogelijk mensen zo lang en gelukkig mogelijk in autonomie in eigen omgeving kunnen blijven leven. Bloeizone Fryslân legt de focus niet op het individu maar op initiatieven die bijdragen aan een omgeving die het voor een individu makkelijker maken om gezond te leven. Bloeizone Fryslân initiatieven hebben betrekking op een combinatie van de volgende elementen:

Actief Burgerschap
Samen met andere bewoners zorgen dat dorp leefbaar blijft, en mensen erbij horen

Bereikbaar Groen
De aanwezigheid van bomen, planten en ander groen zodra je de deur uit stapt
Dus stoeptegel eruit en groen erin! Elkaar ontmoeten in de dorpstuinen. Eetbare routes door het dorp. Er kan eigenlijk altijd nog wel wat groen bij

Actief Ontspannen 
Elke dag even in beweging en een paar keer per week de hartslag omhoog. En dat kan meer zijn dan alleen sport: wandelen, dammen (fit brein), werken in de tuin...

Gezonde Mobiliteit
Mobiliteit draait om grip op je leven, of je zelf makkelijk kan komen en gaan waar je wilt. Dus dat gaat ook over vragen als: Wat zijn veilige routes voor ouderen? Hoe blijf je veilig fietsen? Wat als mensen zelf niet meer veilig kunnen rijden? Kan je als dorp iets organiseren wanneer het openbaar vervoer te wensen overlaat? 

Gezond Wonen
Wat is er nodig om zo lang mogelijk in je eigen dorp te kunnen wonen? Kan je nog dertig jaar vooruit in je woning of zijn er op een gegeven moment aanpassingen nodig? Is er eventueel technologie die je zou kunnen ondersteunen? In sommige dorpen ontstaan hofjes, waar mensen een beetje op elkaar letten. En er zijn ook steeds vaker meergeneratie-woningen.  

Gezonde Voeding
Er is meer voor nodig om mensen gezond te laten eten dan uitleggen wat gezond is en wat niet. Voor een belangrijk deel zijn de cultuur en de omgeving van invloed op de leefstijlkeuzes die mensen maken. De ervaring leert dat de omgeving in belangrijke mate bepalend is voor eetgedrag, zeker wanneer gezondere keuzes vanzelfsprekender en makkelijker gemaakt kunnen worden. Hier spelen voedselproducenten, winkels en cateraars een niet te onderschatten rol.

Gezonde financiën

Geldproblemen zijn erg slecht voor de gezondheid. Veel problemen ontstaan omdat mensen het te laat doorhebben en het overzicht kwijt zijn en vaak zijn er onderliggende problemen. Hoe ga je het gesprek aan en hoe organiseer je hulp? 

Ondersteuning

Friezen waarderen de leefbaarheid van hun omgeving hoog. Toch kunnen er nog dingen verbeteren. Gedeputeerde Hoogland: “Minsken yn in ‘Bloeisône’ binne lokkiger en wurde op in sûne manier folle âlder. Net as resultaat fan in bewuste strategy, mar earder as in ‘skitterjend (ûn)gelok’. Dêr kinne wy fan leare. Wy fine it wichtich om partijen byinoar te bringen en te stypjen om sa de leefberens foar alle Friezen te fergrutsjen.”

Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN) heeft de opdracht gekregen om in Fryslân samen met vele anderen het aantal Bloeizones te laten groeien. Deze ‘Bloeizones’ moeten passen bij de eigen identiteit van de provincie. De ontwikkelingen gebeuren in nauwe samenwerking met inwonersinitiatieven, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid. Het ontwikkelplan ‘Bloeizone Fryslân’ richt zich vooral op ondersteuning van lokale initiatieven. Ondersteuning in de vorm van het organiseren van leer- en inspiratiemomenten, helpen bij het zoeken naar financiële middelen en het opzetten van een lobby. Een andere pijler richt zich op brede provinciale ontwikkelingen en de mogelijkheid beleid, projecten en initiatieven aan elkaar te koppelen.

Lees hier hoe Bloeizone Fryslân is ontstaan. 

Deel deze blog
Anonymous

Voordat u een reactie kunt plaatsen moet u zich eerst aanmelden.

Klik hier om u aan te melden.