Deel deze blog

Fittest in Bakkeveen

Fittest in Bakkeveen

De inwoners van Bakkeveen hechten veel waarde aan vitaliteit en hebben daarom vrijwillig hun handen ineen geslagen om te gaan voor een lang, gezond en gelukkig leven. Voeding en beweging zijn hierin belangrijke onderwerpen, maar ook ontspanning, sociale contacten en zingeving komen aan bod. Vanuit het dorp worden hiervoor verschillende activiteiten en voorlichtingen georganiseerd, waaronder de fittest.

Een korte terugblik

In 2016 heeft de huisarts samen met plaatselijke verenigingen en organisaties een gezondheidsmarkt georganiseerd. Tegelijkertijd was het sociaal cultureel werk (vrijwilligers) op zoek naar een nieuwe opzet. Hierbij werd gekozen voor het model van positieve gezondheid van Machteld Huber, een model dat nu zowel in de gezondheidszorg als in veel maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld bij woningbouwverenigingen, zijn intrede heeft gedaan. Huisarts en sociaal cultureel werk vonden elkaar en met gebruik van het spinnenweb (een model voor de zorg) werd een project opgezet: Bloeizone Bakkeveen.

Aandacht voor welzijn

Dit leefstijlproject heeft als doel de bewoners van Bakkeveen gezond en vitaal oud te laten worden. Bij gezondheid hoort ook aandacht voor welzijn. Er wordt aangesloten bij activiteiten die er al in het dorp zijn en bewoners worden geactiveerd nieuwe initiatieven te starten die het welbevinden en de gezondheid van de bewoners bevorderen. Het bloeizoneteam heeft daarbij als uitgangspunten:    

  • Voor en door het dorp
  • Gebruik maken van de talenten van de inwoners
  • In principe wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd. Deze ga ik in een andere blog nog een keer beschrijven. In dit stuk wil ik je iets vertellen over de fittesten die we organiseren.

Fittesten – Meten hoe fit je bent

Zo langzamerhand is het heel gewoon om in Bakkeveen deel te nemen aan de fittesten die meermalen per jaar gedaan kunnen worden. De mensen die bij de verschillende testen zitten zijn allemaal vrijwilligers. Ook de huisarts en een verpleegkundige, aanwezig voor de kleine medische testen zoals: bloeddruk, bloedsuiker (en misschien in de toekomst cholesterol) en de diëtiste, werken tijdens de testdagen als vrijwilliger! Dat betekent dat het gewoon gezellig is deel te nemen. Je ontmoet altijd bekenden, je praat, als je dat wilt, over je resultaten. Kortom een aanrader. Kleine veranderingen in wat en hoeveel je eet en meer bewegen door bijv. iedere dag een wandelingetje, leveren al heel veel op!

Wat levert het op? Enkele voorbeelden

Een man van rond de 50 jaar doet mee aan de fittest. Zijn bloeddruk blijkt veel te hoog en bij een gesprek met de huisarts wordt hem de keuze voorgelegd: medicijnen of een gesprek met de diëtiste. De man kiest voor de diëtiste. Bij dat gesprek blijkt dat er maar weinig hoeft te veranderen. Kleine wijzigingen in het eetpatroon kunnen al veel opleveren. Deze man moedigt nu iedereen aan naar de fittest te gaan. Een vrouw vindt zich zelf te dik, heeft al tal van diëten geprobeerd en gaat toch naar de fittest, gemotiveerd om wat aan haar gewicht te doen. Verandering van eetgewoontes en dagelijks een wandeling (dat was het advies) hebben haar gewicht doen verliezen en haar vrolijk gemaakt. Een ander leefpatroon kan leiden tot gewichtsafname en deelnemers zitten lekkerder in hun vel.

Hoe fit ben jij?

Nieuwsgierig geworden naar deze fittest? Op zaterdag 2 april kun je zelf meedoen! De test duurt ongeveer een uur en zal plaats vinden op zaterdag middag tussen 13.00-14.00 uur. 

Dus, wil je weten hoe fit je bent of ben je nieuwsgierig naar de bloeizone en de inspirerende verhalen van de inwoners? Geef je dan snel op! (er is plek voor maximaal 12 leden)

Deel deze blog
Anonymous

Voordat  je een reactie kunt plaatsen moet je je eerst aanmelden voor Doejemee.