Deel deze blog

Snelkookpan week: Update dag 1

Snelkookpan week: Update dag 1

Een groep  van 15 studenten van de Frisian Design Factory ontwerpt en test in vier dagen een tool die inzicht geeft in je vitaliteit. Dagelijks delen we een update met je.

Opdracht

We zijn gestart met een toelichting op de opdracht. We zijn met deze design challenge van start gegaan:

“Ontwerp een voor consumenten aantrekkelijke en bruikbare online gezondheids- en vitaliteitsmeter die mensen op relevante dimensies inzicht geeft op hoe het met ze gaat”.

Intro positieve gezondheid

Agnes Schilder heeft met de groep haar inzichten en dilemma’s rondom positieve gezondheid gedeeld. De complete presentatie vind je hier. Hieronder een aantal inzichten uit de sessie:

  • In een derde van de gevallen is het ontstaan van ernstige ziekten te relateren aan leefstijl
  • Niet ziek zijn is niet hetzelfde als gezond zijn. Er zijn mensen die ernstig ziek zijn en toch floreren. Er zijn ook mensen die heel gezond zijn en niet floreren.
  • Apps en e-health kunnen helpen bij gedragsverandering, maar minstens zo belangrijk is het contact met andere mensen
  • Om gedrag te veranderen moet vaak de context worden veranderd
  • De dimensies van positieve gezondheid hebben invloed op elkaar. Als je met een aspect aan de slag gaat heeft dat ook effect op andere dimensies
  • Zingeving is de belangrijkste gezondheidsbevorderende factor en eenzaamheid is een grotere bedreiging voor de gezondheid dan infectieziekten

Design uitgangspunten en aangepaste design challenge

In de middag is gebrainstormd over de uitgangspunten voor het ontwerp en is de design challenge aangepast. Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • We gaan uit van een integrale kijk op vitaliteit en gezondheid
  • We richten ons eerst op mensen die gemotiveerd en geïnteresseerd zijn om met hun vitaliteit aan de slag te gaan
  • Het gaat niet alleen om de feedback die de vitaliteitsmeter geeft, de toepassing moet mensen ook aanzetten om met inzichten aan de slag te gaan
  • Privacy by design: de gebruiker bepaalt wat er met zijn of haar data gebeurt

De design challenge is als volgt aangescherpt:

"Ontwerp voor de early majority een toepassing die door feedback mensen  aanzet zelf en samen gezond en vitaal te leven".

Hoe gaan we verder?

Dinsdag gaan we verder met een 'urban safari' en een brainstorm sessie. Heb je vragen of opmerkingen over dag 1, of heb je ideeën  voor het vervolg? Deel ze hieronder. Wil je aanwezig zijn bij de pitches van de uitkomsten donderdag? Meld je hier aan!

 

Deel deze blog
Anonymous

Voordat je een reactie kunt plaatsen moet je je eerst aanmelden voor Doejemee.