Deel deze blog

Maak in 24 uur kennis met Het Nieuwe Gezonde Werken

Maak in 24 uur kennis met Het Nieuwe Gezonde Werken

Bij Pim Mulier zien we gezond gedrag als een vaardigheid, iets wat je kunt leren. Dat gedragsverandering niet altijd even gemakkelijk is weten we allemaal. Het gaat vaak om het doorbreken van oude patronen. De omgeving speelt daarbij een belangrijke rol. Op het werk ben je mede afhankelijk van de mogelijkheden die geboden worden om de ruimte, verantwoordelijkheid en eigen regie op gezondheid te nemen.

 In de vorige twee blogs passeerden 2 voorbeelden de revue: Nederlanders zitten bijna 9 uur per dag. Een titel waar we niet trots op hoeven zijn en die veel gevolgen heeft voor onze gezondheid. Ook bespraken we hoe de werk-privé balans door de coronacrisis steeds meer onder druk kwam te staan. Thuiswerken vraagt om structuur in je dagindeling en voldoende afwisseling en ontspanning.

 Wat kun je als werkgever doen?

We gingen steeds in op de rol van de werkgever bij het faciliteren van de juiste omstandigheden voor medewerkers om gezond te werken. Blijvend gezond (thuis)werken is alleen mogelijk in een gezonde organisatiecultuur waarin medewerkers zelf verantwoordelijkheid (durven te) nemen voor hun gezondheid en vitaliteit. Kennis, zelfkennis en leerervaringen zijn onder andere van belang om gedrag duurzaam te veranderen. Thema’s die hierbij van belang zijn: goed slapen, gezond eten, dynamisch werken, voldoende bewegen, aandacht voor herstel, het brein en bepaalde persoonskenmerken of gedragspatronen. Met Het Nieuwe Gezonde Werken zetten we in op het blijvend veranderen van gedrag.

 24-uurs training Gezond Gedrag

Vind je deze thema’s rondom gezondheid als bedrijf interessant en wil je ook meer inzicht in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid? Dan is een 24 uurs training gezond gedrag van Pim Mulier op Papendal een mooie gelegenheid om daar mee aan de slag te gaan. Tijdens een volledige cyclus van 24 uur wordt gezond gedrag gestimuleerd onder ideale omstandigheden. Het levert meer (zelf)inzicht rondom vitaliteit op en door middel van het maken van een plan een eerste aanzet of vervolgstap op meer eigen regie op gezondheid.

Reacties  van een deelnemer

Keimpe Veenstra: Direct na deze sessie dacht ik ‘zo’n 24 uurs sessie Gezond Gedrag gun ik iedereen’!  Ik ben heel enthousiast over het gedachtegoed dat “gezond gedrag” een vaardigheid is waarin iedereen zich nog verder kan ontwikkelen. Er wordt veel kennis en kunde aan de deelnemers overgedragen maar er wordt ook gelijk een mooie verbinding gelegd naar wat dit voor jou als persoon betekent (zelfkennis) en hoe je hier ook persoonlijk op kunt sturen en ontwikkelen (zelfregie).Na de sessie is het goede gesprek over gezond gedrag ook op het werk een stuk essentiëler en inhoudelijk beter geworden. Ik raad iedereen deelname aan deze 24 uurs sessie aan.

Ook kennismaken met Het Nieuwe Gezonde Werken? Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op de website van De Friesland  

Organisatie Pim Mulier werkt sinds 2018 samen met De Friesland aan vitaliteit op de werkvloer. De missie is om medewerkers en werkgevers te ondersteunen bij het preventief bevorderen en versterken van persoonlijke gezondheid en vitaliteit. Lees meer over de 24h training, onderdeel van Sterk te Werk.

Deel deze blog
Anonymous

Voordat je een reactie kunt plaatsen moet je je eerst aanmelden voor Doejemee.