Deel deze blog

De nieuwe normale kantooromgeving

De nieuwe normale kantooromgeving

We krijgen in ons werk met z’n allen te maken met ‘het nieuwe normaal’. Met name de 1,5 meter afstandsregel en de hygiënemaatregelen moeten we op een goede manier gaan toepassen binnen de kantooromgeving. Hoe pak je dat aan? Je leest het in dit blog!

De weg terug naar kantoor

Inmiddels zijn medewerkers enigszins gewend aan thuiswerken en zien ze daar de voordelen van, maar de weg terug naar kantoor komt eraan. Er zijn veel vragen over hoe het nieuwe normale kantoor eruit moet komen te zien. Is het veilig om op kantoor te werken? Wat raak ik allemaal aan waardoor ik besmet kan raken? Wanneer mag ik wel of niet naar kantoor komen? Hoe gaan we om met lift- en trapgebruik? Allemaal vragen die wij de laatste tijd veel horen. Samengevat staat onderstaande vraag centraal.

Hoe zorgen we dat medewerkers zo weinig mogelijk risico lopen?

Uit onderzoek blijkt dat het COVID-19-virus veel langer kan overleven in de lucht en op oppervlaktes dan tot nu toe werd aangenomen. Het virus kan zeker drie uren buiten het lichaam overleven. Op plastic en staal is het virus zelfs na drie dagen nog te detecteren. Dit betekent niet dat het virus zich hierdoor makkelijker verspreidt. Het coronavirus verspreidt zich voornamelijk via mensen.

Op kantoor worden dagelijks veel objecten aangeraakt door medewerkers. Voorbeelden hiervan zijn deurklinken, toetsenborden, muizen, tafels, kopjes, telefoons en kranen. Waar zitten op kantoor de meeste micro-organismen en virussen en dus de meeste risico’s?

Aandachtspunten in het Nieuwe Normale Kantoor

 • Het moet eenvoudig zijn om bij binnenkomst je handen te wassen.
 • De afstand tussen de medewerkers moet minimaal 1,5 meter zijn op de werkplek.
 • De looproutes moeten zo worden ingericht dat je 1,5 meter afstand kunt handhaven.
 • Bezoekers moeten op 1,5 meter afstand ontvangen worden.
 • Vergaderen vereist andere vormen of ruimtes.
 • Flexplekken worden wellicht weer vaste werkplekken.
 • Er moeten goede afspraken gemaakt worden over het handhaven van de regels.

De bovenstaande aandachtspunten vragen om aanpassingen aan de kantooromgeving. Iedereen wil tenslotte in een gezonde en veilige omgeving werken en bijdragen aan het voorkomen van het verspreiden van het coronavirus.

Hoe zorgen we dat medewerkers de regels gaan en blijven naleven?

 1. Nudging in de strijd tegen COVID-19

Met behulp van nudging worden mensen onbewust gestuurd om betere en gezondere keuzes te maken. De term nudging betekent eigenlijk ‘een duwtje geven’, een duwtje in de juiste richting. Belangrijk bij nudging is dat het gaat om positieve keuzes naar voren schuiven en tegelijk ook nog steeds andere keuzes mogelijk maken. Keuzevrijheid blijft dus behouden, maar door de subtiele beïnvloeding worden we geleid naar gewenst gedrag.

Nudging lijkt heel ingewikkeld, maar het principe wordt op allerlei manieren in ons dagelijks leven toegepast. Een voorbeeld zijn stickers van voetstapjes die bijvoorbeeld richting een vuilnisbak of trap gaan. In het eerste geval zullen mensen vaker hun afval in de vuilnisbak werpen, in het tweede nemen we sneller de trap in plaats van de lift. We kunnen deze manier van gedragsbeïnvloeding gebruiken in de strijd tegen COVID-19 door het toepassen van signing.

 1. Eerst reinigen dan desinfecteren

Voor een optimale hygiëne zorg je dat je het schoon te maken materiaal of oppervlak eerst reinigt met een reinigingsmiddel. Dit verwijdert het vuil en vet. Reinigen zorgt er niet voor dat micro-organismen en virussen gedood worden. De tweede stap is desinfecteren. Dat is het doden, inactiveren of verwijderen van ziekteverwekkende organismen, zoals bacteriën en virussen. Door de micro-organismen te bestrijden, kunnen ze zich niet verder verspreiden. Desinfecteren dient te gebeuren direct na het reinigen van een oppervlak.

 1. Vaste thuiswerkdagen

De afgelopen weken hebben veel mensen al ervaren dat thuiswerken een prima optie is en technisch heel goed mogelijk. Wellicht is het een goed idee om medewerkers te splitsen in groepen en vaste thuiswerkdagen te plannen voor de verschillende groepen medewerkers. Als je de taken dan ook op thuiswerken afstemt, komt het de productiviteit waarschijnlijk alleen maar ten goede.

De trend was het verminderen van de vierkante meters kantooroppervlakte en meer werken vanuit kantoortuinen met flexwerkplekken. De reacties van medewerkers zijn lang niet altijd positief. Is de coronacrisis aanleiding om weer voor vaste werkplekken te pleiten? Omdat veel bedrijven de laatste jaren kleine bureaus hebben aangeschaft en minder vierkante meters beschikbaar hebben, moet er bij bedrijven het nodige worden aangepast.

 1. Wanneer ga je wel of niet naar kantoor?

Het advies aan werkgevers is om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overleg daarom of thuiswerken mogelijk is. Als u last heeft van de volgende verkoudheidsklachten moet u thuisblijven: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden of koorts (hoger dan 38 graden).

 89% van de economie kan op 1,5 meter afstand draaien, 43% zelfs volledig vanuit huis!

Back2Work scan bij het nieuwe normale werken

Om het nieuwe normale werken te ondersteunen hebben we bij Health2Work een gratis Back2Office Scan. Een ergonomisch adviseur maakt een analyse van de huidige werkomgeving en brengt risicofactoren in kaart. Je ontvangt advies op maat over hoe de werkomgeving aangepast kan worden. 

 Ook de aanbieding voor de gratis thuiswerkplekcheck en kantoormeubilair huren zonder verzendkosten geldt nog steeds voor leden van VONN.

 Volgende week volgt een blog  met tips om alle ruimtes in je kantoor veilig in te richten en in gebruik te nemen.

Deel deze blog
Anonymous

Voordat je een reactie kunt plaatsen moet je je eerst aanmelden voor Doejemee.