Deel deze blog

Wat is een PMO?

Wat is een PMO?

Werknemers die fluitend naar hun werk gaan. Collega’s die weinig ziek zijn. Een goede sfeer op de werkvloer. Een aantrekkelijke werkgever zijn. Je werknemers zijn je grootste kapitaal. Zeker in de huidige markt met toenemende tekorten aan goed personeel. Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) helpt je om dit te realiseren.  

Met een PMO krijg je als werkgever inzicht in het werkvermogen, de leefstijlgerelateerde gezondheid en de arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s van je werknemers. Het onderzoek brengt de gezondheid van de werknemers in kaart. Eventuele problemen die te maken hebben met werk en gezondheid komen in een vroeg stadium aan het licht. De resultaten worden gebundeld waardoor je een uitgebreide en diepgaande data-analyse krijgt van de vitaliteit van je werknemers. Met de uitslag kun je aan de slag gaan om de gezondheid van je werknemers te behouden of juist te verbeteren. Individuele werknemers krijgen advies over hun werkwijze en leefstijl.

Lager verzuim, minder kosten

Werknemers die zich fit voelen en gezond zijn melden zich minder vaak ziek. Daarom is het belangrijk om als bedrijf goed inzicht te hebben in de gezondheid van je werknemers. Bij minder verzuim, heb je lagere bedrijfskosten. Belangrijk, want gemiddeld kost één dag verzuim al snel 250 euro. 

Meedoen aan een PMO biedt natuurlijk geen zekerheid voor een goede gezondheid of inzetbaarheid van je werknemers in de komende jaren. Een PMO is een momentopname. signaleert gezondheids- en werkproblemen en maakt het mogelijk om te komen tot effectieve acties.

Resultaten

In een PMO kunnen de gegevens van de werknemers worden samengevoegd. Er worden groepsoverzichten gemaakt. Welke klachten komen veel voor en op welke afdeling? Komen bepaalde klachten meer voor dan bij andere branchegenoten? Een PMO kan op groepsniveau nuttige informatie opleveren voor een bedrijf. Een werkgever kan met een PMO voor continuïteit op de werkvloer zorgen. Je kunt inspringen op de resultaten, waardoor je werknemers langer aan het werk kunt houden.

Het beste zou zijn als je als werkgever een PMO eens in de zoveel jaar herhaalt. Op deze manier kun je grote veranderingen in de resultaten waarnemen. De veranderingen zeggen veel over de effectiviteit van de ingezette acties. Zo wordt een PMO een monitor voor de gezondheid en werkbeleving van de werknemers.

Een werkgever is verantwoordelijk voor het naleven van de Arbowet. Er moet aan een aantal verplichtingen worden voldaan om een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie te creëren voor de werknemer. Door een PMO uit te voeren worden risicofactoren onderzocht, waardoor jij als werkgever aan een zo gezond mogelijke arbeidssituatie werkt.

Opzet PMO

Ieder bedrijf is anders en daarom moet een PMO altijd maatwerk zijn en passen binnen de organisatie. Er worden medische zaken meegenomen, maar er is ook aandacht voor zaken als werksfeer, betrokkenheid, stress en lichamelijke belasting. Deel 1 van een PMO is het invullen van een aantal vragenlijsten. Daarna komt het fysieke gedeelte met diverse testen. Denk hierbij aan een oog- en gehoortest. Maar ook wordt het BMI bepaald en zaken als glucose en cholesterol getest.

Aan het eind van het PMO vindt een doelformuleringsgesprek plaats waar de werknemers in gesprek gaan met een adviseur en de vraag ‘Hoe ga jij inzetbaar blijven?’ aan bod komt. Samen worden verbeterpunten van optimale inzetbaarheid genoteerd. Waar nodig stelt de adviseur een interventie voor of verwijst de werknemer door naar de bedrijfsarts. Alle resultaten zijn voor de werknemer in een online omgeving toegankelijk. De werkgever krijgt de persoonlijke resultaten niet te zien. Die krijgt alleen de uitgebreide data-analyse van de groepsresultaten. Op basis van die data en analyses kan er op basis van eigen data worden gestuurd op duurzame inzetbaarheid.   

In onze ervaring zien werknemers het PMO als een cadeau van de werkgever: er wordt ze namelijk gratis een uitgebreid onderzoek aangeboden. Door gezondheid en werkvermogen te meten, kan langdurig verzuim van werknemers worden voorkomen. Ook brengen we in beeld hoe productief iemand is. Een win-winsituatie: de organisatie haalt betere resultaten en werknemers kunnen gezond hun pensioen halen. Gezonde werknemers hebben meer plezier in hun werk en zijn productiever! Waar een PMO al niet voor kan zorgen!

Wil jij als werkgever je medewerkers ook een PMO cadeau doen? Vraag deze dan aan via ondernemersdesk@defriesland.nl of 058 291 33 88 

-----------

Leo Wijnsma is directeur van TIGRA; één van de partners binnen het Sterk te Werk dienstenpakket van De Friesland. TIGRA biedt onder andere Persoonlijke Gezondheidschecks aan, die wij hebben opgenomen in ons Sterk te Werk aanbod. Bij interesse neemt u de dienst zelf af bij TIGRA. 

 

 

Deel deze blog
Anonymous

Voordat je een reactie kunt plaatsen moet je je eerst aanmelden voor Doejemee.