Deel deze blog

Vitaliteitsbeleid: betrokkenheid of bemoeizucht?

Vitaliteitsbeleid: betrokkenheid of bemoeizucht?

In mijn dagelijkse werk als voedingscoach krijg ik vaak de opmerking van managers of HR functionarissen dat vitaliteit en gezondheid toch vooral een zaak is van de medewerkers zelf en dat men zich daar niet mee wil bemoeien. Maar ervaren medewerkers een vitaliteitsbeleid inderdaad als bemoeizucht of waarderen ze het juist?

Waarom werkgevers een vitaliteitsbeleid willen
Tegelijkertijd doen dezelfde werkgevers hun best om het ziekteverzuim laag te houden en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verlengen. Want een zieke medewerker kost minstens 250,- euro per dag en dat is exclusief de kosten van eventuele vervanging. Zoals ik in mijn vorige blog al aangaf, zijn gezonde en vitale medewerkers creatiever, productiever en minder vaak ziek. Een gezonde werkomgeving stimuleert ook om thuis ook gezonder te leven. Er valt dus zowel voor werkgever als werknemer genoeg te winnen met een vitaliteitsbeleid.

Maar wat vinden werknemers eigenlijk?
Maar zien werknemers een vitaliteitsbeleid inderdaad als bemoeienis? Uit onderzoek blijkt dat 76% van de medewerkers vindt dat leefstijl en vitaliteit op de werkvloer van belang zijn. Een ruime meerderheid (65%) geeft zelfs aan het persoonlijk budget liever in te zetten voor gezondheid, leefstijl en ontspanning i.p.v. aan opleidingen en trainingen. 

Uit onderzoek blijkt ook dat medewerkers het prima vinden als ze positief gestimuleerd worden door de werkgever. De overgrote meerderheid geeft wel aan dat zij niet willen dat de werkgever zich actief gaat bemoeien met hun leefstijl. Ik voorzie dat dat percentage afneemt in de komende jaren en dat er meer en meer werkgevers zullen zijn die vitaliteit opnemen in hun HR beleid. De grens van wat wel en niet geaccepteerd wordt door medewerkers schuift daarmee op. 

Werkt een vrijblijvend vitaliteitsbeleid?
In de afgelopen jaren hebben wij veel werkgevers zien worstelen met vitaliteit en het intern op de kaart zetten daarvan. Bij een vrijblijvend vitaliteitsaanbod is het gebruik beperkt en zijn de effecten ook minimaal. Ik heb vaak voor halflege zalen gestaan omdat HR heel enthousiast was, maar de medewerkers niet kwamen opdagen. Maar verplichten om mee te doen aan een afslankcursus is natuurlijk taboe. Waar ligt de gulden middenweg?

Ik vind dat je als werkgever verplicht bent om de medewerkers niet alleen het aanbod te doen, maar ook regelmatig activiteiten moet organiseren waarbij je het aanbod weer over het voetlicht brengt en medewerkers inspireert om er me aan de slag te gaan. En dat mag van mij best ingebed worden in een werkoverleg waar toch iedereen is, of in een bedrijfsuitje waarbij iedereen aanwezig is. Waarom zou je het nuttige niet met het aangename verenigen? 

Het nuttige met het aangename verenigen
Daarom bieden wij in samenwerking met De Friesland kennisworkshops over leefstijl en individuele  leefstijlbegeleiding, maar juist ook gezonde kookworkshops. Die zijn gezellig, goed voor de teamspirit én je steekt er wat van op. Ook de Lekker aan het Werk app en persoonlijke voedingscoach ondersteunt medewerkers bij een gezonde leefstijl. De combinatie van verantwoorde, lekkere recepten, nuttige blogs en begeleiding zorgen voor een gezond steuntje in de rug.

Mascha Perquin werkt al sinds 2011 samen met De Friesland aan vitaliteit op de werkvloer. Met de Lekker aan het Werk app en persoonlijke voedingscoach geeft ze medewerkers een gezond steuntje in de rug. Lees meer over Sterk te Werk om te zien wat we voor vitaliteit bij jou op de werkvloer kunnen betekenen.

Deel deze blog
Anonymous

Voordat je een reactie kunt plaatsen moet je je eerst aanmelden voor Doejemee.