Deel deze blog

Wat financiële problemen met je medewerker doen

Wat financiële problemen met je medewerker doen

Bijna twintig procent van de Nederlanders ervaarde in maart een inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis (Nibud, 2020).Financiële problemen zijn op de werkvloer een taboe. Terwijl ze grote gevolgen hebben voor je medewerker en zijn functioneren. In deze blog serie verkent Marcel Kooi, directeur van Kompas in Zuidlaren de reikwijdte en gevolgen van financiële problemen. Hoe ga je het gesprek aan en samen op zoek naar oplossingen.

Financiële problemen komen nooit alleen

Soms geeft men simpelweg meer geld uit dan er binnenkomt en lopen de schulden op. Maar financiële problemen staan zelden op zichzelf. Ze zijn vaak een gevolg van andere problemen of gebeurtenissen. Dit kunnen life events zijn zoals een overlijden, een scheiding, baanverlies of een faillissement die een dermate grote impact hebben dat mensen in de financiële problemen komen. Dit maakt het een alomvattend probleem dat diverse facetten van het leven raakt en waar niet één oplossing voor bestaat.

Gevolgen voor je medewerker
De gevolgen zijn legio en zijn in zowel functionele, fysieke als mentale zin verstrekkend en ontwrichtend.  In het onder zorgverleners bekende boek ‘Schaarste, hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen’ van Mullainathan en Shafir wordt aangetoond dat het IQ van mensen met financiële problemen met gemiddeld 10 tot 15 punten daalt. Mensen worden verzwolgen door de stress en onzekerheid die deze problemen met zich mee brengen. Ze hebben letterlijk geen ruimte over in hun hoofd.

Dit heeft ook weer gevolgen voor de gezondheid. Mensen met financiële problemen eten, slapen en bewegen minder goed. Niet alleen door de teruggelopen financiële middelen, maar ook door de stress en zorgen die dit met zich meebrengt. Basisbehoeften zoals huisvesting en medische zorg komen in gevaar. En ook het functioneren, inzetbaarheid en productiviteit lijden hieronder. Het Nibud becijferde een gemiddeld verzuim van 7 dagen extra per jaar per medewerker en een productiviteitsafname van 20%.

“Eén werknemer met financiële problemen kost een werkgever gemiddeld € 13.000 per jaar.”

Het begint met signaleren

Hoe dieper mensen in de problemen raken, hoe moeilijker het is om de weg terug te vinden. Als je de controle verliest over je leven zoals je dat gewend was, wat doe je dan? Met wie praat je dan? Er komt vaak veel schaamte en schuld kijken bij het bespreekbaar maken van financiële problemen. De werkgever is vaak de laatste die weet van de problemen van medewerkers. Terwijl deze wellicht wel in staat is te helpen. Stap 1 is het signaleren van problemen die mogelijk spelen. Daar gaan we in het volgende blog op in.

Bronnen

https://www.nibud.nl/beroepsmatig/financiele-problemen/

Van Horsen & Verberk https://www.nibud.nl/beroepsmatig/peiling-coronacrisis-financiele-gevolgen-voor-huishoudens/

Sendhil Mullainathan, Eldar Shafir “Schaarste – Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen”

 Marcel Kooi is directeur van Kompas; één van de partners binnen het Sterk te Werk dienstenpakket van De Friesland. Kompas biedt een uitgebreid dienstenpakket op het gebied van financiële dienstverlening. Budgetcoaching is één van deze diensten. Bij interesse neemt u de dienst zelf af bij Kompas.

 

Deel deze blog
Anonymous

Voordat je een reactie kunt plaatsen moet je je eerst aanmelden voor Doejemee.