Deel deze blog

Hoe ga je samen op zoek naar oplossingen?

Hoe ga je samen op zoek naar oplossingen?

In de vorige blog heb je kunnen lezen welke signalen mogelijk kunnen duiden op financiële problemen bij jouw werknemers. In deze blog gaat Marcel Kooi uiteenzetten op welke wijze je het initiatief kunt nemen om mogelijke financiële problemen bespreekbaar te maken.

Wanneer schenk ik aandacht aan financiële problemen?

Als werkgever heb je de mogelijkheid om medewerkers doorlopend te waarschuwen voor mogelijk gevolgen op handelen. Zo heb je als werkgever al de verantwoordelijkheid om de werknemer gedurende zijn werkzame leven te informeren over zijn toekomstig pensioen. Dit kun je ook over hele andere grote “live events” doen. Je creëert hiermee een vertrouwelijke basis. Deze vertrouwelijke basis maakt het minder moeilijk om onderwerpen waarop een taboe berust bespreekbaar te maken. Wanneer je een jonge medewerker hebt waarvan je weet dat hij een relatie heeft, kun je hem bijvoorbeeld wijzen op de mogelijke financiële gevolgen over het krijgen van kinderen, maar ook over de aanschaf van een woning. Onderwerpen als scheiden en arbeidsongeschiktheid dienen hierbij ook aangehaald te worden.  Er zijn dus genoeg gelegenheden om je medewerkers te informeren, waarbij het wel zinvol is om dit te doen op momenten dat er nog geen problemen zijn.

Doen er zich grote gebeurtenissen voor, zoals scheiden of arbeidsongeschiktheid, ga dan ook het gesprek aan over de gevolgen. Laat je medewerker zien dat je mee wilt denken over een oplossing.  Je hebt als werkgever de mogelijkheid om zelf een aantal preventieve acties te ondernemen.

Er zijn signalen van financiële problemen, wat nu?

Er wordt loonbeslag gelegd op het salaris van de medewerker, dit is het meest duidelijke signaal van mogelijke financiële problemen. Wordt er beslag gelegd, dan heb je als werkgever de verplichting deze uit te voeren. Als je dit niet doet, ben jij als werkgever zelf aansprakelijk. Dit is het moment om in gesprek te gaan met de betreffende werknemer. In het gesprek kun je aangeven dat er beslag op het salaris is gelegd en dat je de mogelijkheid aanbiedt om de werknemer te helpen bij het oplossen van mogelijke financiële problemen.

Wat voor effect heeft dit gesprek op jouw medewerker?

Het onderstaande citaat is van een medewerker die begeleid is bij de oplossing van zijn financiële problemen en geeft weer wat de effecten zijn van het aanbod van de werkgever om hem te begeleiden.

“Mijn werkgever zag dat er iets met mij aan de hand was en door de steeds toenemende afwezigheid door ziekte heeft het bedrijfsmaatschappelijk werk contact met mij gezocht. Mijn werkgever stond zeer welwillend tegenover hulp bij mijn financiën, deze waren als gevolg van een echtscheiding zeer complex. Zonder externe hulp had ik deze nooit kunnen oplossen. Inmiddels zijn we bijna drie jaar verder en zijn mijn financiën stabiel, schulden bijna afgelost en durf ik in mijn andere woning de toekomst weer met meer vertrouwen tegemoet te zien. Hiervoor ben ik mijn werkgever bijzonder dankbaar.”

Door zelf het initiatief te nemen en de dialoog aan te gaan over financiële problemen stel je ook collega’s onderling in de gelegenheid om signalen met elkaar en leidinggevenden bespreek te maken. Doorbreken van taboes begint bij het management.

Wanneer je jouw medewerkers meer informatie wil verstrekken over gebeurtenissen in het leven en de mogelijke financiële gevolgen kun je ook altijd een beroep doen op De Friesland of Kompas Werkt. Zij zijn graag bereid hierover een voorlichting te geven.

Marcel Kooi is directeur van Kompas; één van de partners binnen het Sterk te Werk dienstenpakket van De Friesland. Kompas biedt een uitgebreid dienstenpakket op het gebied van financiële dienstverlening. Budgetcoaching is één van deze diensten. Bij interesse neemt u de dienst zelf af bij Kompas.

Deel deze blog
Anonymous

Voordat je een reactie kunt plaatsen moet je je eerst aanmelden voor Doejemee.