Deel deze blog

Hoe signaleer je financiële problemen?

Hoe signaleer je financiële problemen?

In het vorige blog hebben we het gehad over het feit dat er op financiële problemen nog een taboe heerst, maar dat de gevolgen van deze problematiek voor zowel de werknemer als voor de werkgever erg groot zijn. De noodzaak om hier als werkgever dus aandacht aan te schenken is groot. In dit blog gaat Marcel Kooi verder in op de signalen die je als werkgever kunt krijgen wanneer je medewerker kampt met financiële problemen.

Wat zijn signalen van financiële problemen?

Het meest duidelijke signaal is natuurlijk wanneer een schuldeiser beslag legt op het salaris van de werknemer. Wanneer dit gebeurt is er veelal al sprake van grote financiële problemen, de noodzaak om in gesprek te gaan is dan ook zeker al aanwezig. Al is het maar om te voorkomen dat medewerker volledig uitvalt. Het loonbeslag is natuurlijk een goede aanleiding om het gesprek aan te gaan.

Maar, voordat het zover is gekomen, zijn er vast al andere indirecte signalen geweest. De betreffende medewerker heeft mogelijk gevraagd om voorschotten van salaris of vakantiegeld. Andere mogelijkheden zijn dat de medewerker veelvuldig beschikbaar is en vraagt om overwerk. De medewerker probeert hiermee door meer te verdienen gaten in de financiën te dichten.

De rol van collega’s

Maar het is niet alleen de werkgever die signalen van de medewerker kan opvangen. Juist collega’s en direct leidinggevenden zien mogelijk kleine signalen die makkelijk over het hoofd gezien kunnen worden. De medewerker die nooit meedoet aan de lunchsnack en de vrijdagmiddagborrel kan financiële problemen hebben. Hetzelfde kan spelen als een collega wel erg vaak zijn portemonnee is vergeten en vraagt of iemand het voor kan schieten. Ook dit kan ook duiden op financiële problemen.

De verandering hoeft ook niet in alle gevallen direct verband te houden met financiële problemen. In de eerste blog schreef ik al dat financiële problemen nooit alleen op zichzelf staan. Een zichtbare verandering van houding van de medewerker kan duiden op onderliggende problemen. Hetzelfde geldt voor de medewerker die er zichtbaar steeds minder verzorgd uit gaat zien. Tenslotte kunnen buitensporig veel telefoontjes en niet geconcentreerd werken indicatoren zijn dat er in de privésfeer omstandigheden zijn die het werk beïnvloeden.

Wie is verantwoordelijk?

De werkgever is niet alleen in staat om de financiële problemen van medewerkers tijdig te signaleren en op te lossen. Binnen een organisatie is het dan ook noodzakelijk dat er een sfeer van vertrouwelijkheid is waardoor moeilijke onderwerpen bespreekbaar worden. Iedere medewerker heeft de collegiale verantwoordelijkheid om bij vermoedens van financiële problemen van een collega dit bespreekbaar te maken of een signaal af te geven aan de leidinggevende over zijn vermoedens. Het kan een dilemma zijn voor medewerkers om dergelijke vermoedens te delen. In de volgende blog komen we terug op hoe je hier binnen de organisatie aandacht aan kunt geven.

Marcel Kooi is directeur van Kompas; één van de partners binnen het Sterk te Werk dienstenpakket van De Friesland. Kompas biedt een uitgebreid dienstenpakket op het gebied van financiële dienstverlening. Budgetcoaching is één van deze diensten. Bij interesse neemt u de dienst zelf af bij Kompas.

Deel deze blog
Anonymous

Voordat je een reactie kunt plaatsen moet je je eerst aanmelden voor Doejemee.